fbpx

Pháp Lý Bất Động Sản

Một số quy định về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê

Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê. Căn cứ Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất …

Một số quy định về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê Read More »

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai cần biết

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (Khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013). Tranh chấp đất đai bao gồm: Tranh chấp quyền sử dụng đất. Tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng …

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai cần biết Read More »

Các quy định mới về phân loại dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

Khái niệm Căn cứ theo Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, quy định về dự án đầu tư xây dựng: Về đặc điểm: Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, …

Các quy định mới về phân loại dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 Read More »

Chính sách bồi thường đất khi bị thu hồi toàn bộ đất canh tác nông nghiệp và các chế độ bồi thường hỗ trợ

Hiện nay, với nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, việc quy hoạch các dự án phát triển khu đô thị, giao thông, xây dựng khu công nghiệp nhằm phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội ngày một tăng dẫn đến việc Nhà nước thu hồi đất đã cấp cho người …

Chính sách bồi thường đất khi bị thu hồi toàn bộ đất canh tác nông nghiệp và các chế độ bồi thường hỗ trợ Read More »

Tranh chấp ranh giới đất đai và trình tự thủ tục giải quyết

Tranh chấp ranh giới đất đai được hiểu là tranh chấp ranh giới giữa các thửa đất liền kề. Theo Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015, ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ranh …

Tranh chấp ranh giới đất đai và trình tự thủ tục giải quyết Read More »

Những điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

Ngày 18/6/2014, Quốc hội ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (“Luật Xây dựng năm 2014”), theo đó quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân …

Những điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 Read More »

Hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Việt Nam là một trong những nước có tiến trình phát triển gắn liền với hình ảnh là một đất nước nông nghiệp, có thể nhìn thấy điển hình Việt Nam là một trong những nước có tỷ trọng xuất khẩu gạo cao trong khu vực Đông Nam Á. Việc quy định về hạn mức …

Hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp Read More »

Quy trình và lưu ý khi mua nhà, đất đang thế chấp tại ngân hàng

Hiện nay, việc mua bán/ chuyển nhượng nhà, đất đang thế chấp ngân hàng rất phổ biến bởi mức giá rẻ, đồng thời bên mua phần nào cũng an tâm hơn vì nhà, đất định mua không nằm trong quy hoạch hoặc gặp các vấn đề pháp lý bởi ngân hàng đã kiểm tra, xem …

Quy trình và lưu ý khi mua nhà, đất đang thế chấp tại ngân hàng Read More »

Các quy định về đất hết thời hạn sử dụng và thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất

Căn cứ vào thời hạn sử dụng đất, có hai dạng chế độ sử dụng đất là đất sử dụng ổn định lâu dài và đất sử dụng có thời hạn. Đất sử dụng ổn định lâu dài là loại đất không bị giới hạn thời gian sử dụng đất. Đối với định nghĩa đất sử dụng có thời …

Các quy định về đất hết thời hạn sử dụng và thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất Read More »

Các rủi ro khi mua bán nhà, đất không “sổ đỏ” và cách phòng tránh

Hiện nay, vì ham rẻ mà nhiều người đã vung tiền đầu tư mua bán nhà, đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dân gian hay gọi là “sổ đỏ”, sau đây gọi tắt là “Giấy chứng nhận”). Tuy …

Các rủi ro khi mua bán nhà, đất không “sổ đỏ” và cách phòng tránh Read More »