fbpx

Quyền sử dụng căn hộ có chuyển nhượng được không?

PHẦN 2

Tiếp nối phần một của bài viết về chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ, chúng tôi sẽ đi đến khía cạnh pháp lý đối với nhà ở là căn hộ như sau:

Thứ hai, quyền sử dụng và quyền sở hữu đối với nhà ở.

Luật nhà ở 2014 quy định như sau:

Điều 10. Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau đây: ……
d) Bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; trường hợp tặng cho, để thừa kế nhà ở cho các đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó; …..
4. Người sử dụng nhà ở không phải là chủ sở hữu nhà ở được thực hiện các quyền trong việc quản lý, sử dụng nhà ở theo thỏa thuận với chủ sở hữu nhà ở.

Điều 119. Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở

1. Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có điều kiện sau đây:
a) Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về dân sự; trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; ….

Như vậy, chỉ người có đầy đủ “quyền sở hữu” mới có quyền thực hiện giao dịch mua bán căn hộ. Người sử dụng căn hộ chỉ được quản lý, sử dụng căn hộ theo thỏa thuận với chủ sở hữu của căn hộ. Mà chủ sở hữu là người có đủ pháp lý như giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở, hoặc đối với dự án có nhà ở hình thành trong tương lại phải có Hợp đồng mua bán nhà ở được ký kết trên cơ sở có đủ điều kiện pháp lý như giấy tờ về quyền sử dụng đất, biên bản nghiệm thu phần móng, bảo lãnh ngân hàng, thông báo nhà ở đủ điều kiện bán của Sở xây dựng, …

Bài viết tương tự:  Dữ liệu đất đai là gì, định hướng tạo cơ sở dữ liệu quốc gia của Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến các khía cạnh pháp lý của thủ tục đất đai

Kết luận, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ không có giá trị pháp lý trong giao dịch mua bán căn hộ. Do đó, người dân không nên ký kết các hợp đồng như này để tránh rủi ro về tài sản sau này.

Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thêm về các giao dịch bất động sản hoặc giải quyết các tranh chấp có liên quan. Vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn thêm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *