fbpx
Luật Đầu tư được ban hành năm 2014, sau 06 năm có hiệu lực thì đến năm 2020 Luật Đầu
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội chính thức thông qua ngày 20/11/2019 và sẽ có hiệu lực từ
Youtube, Facebook, Google hay những trang mạng xã hội khác ngoài việc là công cụ làm việc, ứng dụng giải
NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TẠI CHƯƠNG V. CÔNG TY CỔ PHẦN. Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh
Ngày 17/6/2020 vừa qua, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp năm
1. Đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định
Điều kiện doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ
Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 có những điểm mới về Hợp đồng
1. Điều kiện để công ty niêm yết trái phiếu doanh nghiệp: Trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết tại