fbpx

Uncategorized

Elementor #5597

Sử Dụng Đất Để Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Thông Qua Hình Thức Nhận Vốn Góp Bằng Quyền Sử Dụng Đất  Theo quy định hiện hành, pháp luật cho phép các thành viên của tổ chức kinh tế góp vốn bằng nhiều hình thức, trong đó có góp vốn bằng quyền sử dụng đất. …

Elementor #5597 Read More »

SOME REGULATIONS ON VISA IN VIET NAM – GUIDELINES AND ESSENTIAL INFORMATION

Nowadays, Viet Nam is one of the developing countries that has attracted considerable attention from foreign investors. Besides, Viet Nam is also a popular and attractive tourist destination known worldwide. In this context, the Vietnamese Government has established specific regulations to manage entry and stay. In this article, VietPoint Law provides you with some regulations …

SOME REGULATIONS ON VISA IN VIET NAM – GUIDELINES AND ESSENTIAL INFORMATION Read More »

Một số quy định về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê

Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê. Căn cứ Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất …

Một số quy định về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê Read More »

Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, …

Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Read More »

Những điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

Ngày 18/6/2014, Quốc hội ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (“Luật Xây dựng năm 2014”), theo đó quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân …

Những điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 Read More »

Hợp đồng xây dựng là gì, được sử dụng trong trường hợp nào? Các lưu ý pháp lý cần thiết trong ký kết hợp đồng xây dựng.

Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự quan trọng và phổ biến trước khi tiến tới khởi công các công trình xây dựng. Nhất là đối với các dự án xây dựng lớn, các hợp đồng xây dựng có thể được ký kết bởi rất nhiều bên: có thể có nhiều chủ …

Hợp đồng xây dựng là gì, được sử dụng trong trường hợp nào? Các lưu ý pháp lý cần thiết trong ký kết hợp đồng xây dựng. Read More »

Quyền sử dụng bất động sản của chủ sở hữu khác

Hỏi: Nhà tôi ở phía sau nhà của hộ dân khác, do không có lối đi riêng nên tôi phải đi nhờ trên đất của họ. Nay họ không cho chúng tôi đi nữa nên chúng tôi không có lối ra, chúng tôi có quyền được đi trên đất người khác khi không có lối …

Quyền sử dụng bất động sản của chủ sở hữu khác Read More »

Công Văn 253/TANDTC-PC Ngày 26/11/2018 Của TANDTC

Nội Dung Công Văn 253/TANDTC-PC Ngày 26/11/2018 Của TANDTC Hướng Dẫn Về Giải Quyết Vụ Án Ly Hôn Có Bị Đơn Là Nước Ngoài Nhưng Không Rõ Địa Chỉ Như Sau: Trường hợp người Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với người Việt Nam ở nước ngoài được Tòa án chấp nhận xét …

Công Văn 253/TANDTC-PC Ngày 26/11/2018 Của TANDTC Read More »