fbpx
Từ 15/8, lên mạng đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Dịch vụ công đăng ký ô tô, xe máy mới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước dự
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Luật
Nghị định số 75/2020/NĐ-CP: Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam
Ngày 01/7, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa
Các quy định về đất hết thời hạn sử dụng và thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất
Căn cứ vào thời hạn sử dụng đất, có hai dạng chế độ sử dụng đất là đất sử dụng
Thủ tướng đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để đón dòng đầu tư
Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, thảo luận báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình
Luật Quản lý Thuế 2019 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020
Trong bối cảnh đất nước đang ngày càng phát triển, các quy định pháp luật trong lĩnh vực Thuế cũng
Tình hình phát triển KCN, KKT 6 tháng năm 2020
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính trong 6 tháng năm 2020, các khu công
Thu hút FDI 6 tháng năm 2020 đạt 15,67 tỷ USD
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/6/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới,
Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản
Từ ngày 01/7, chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Ngày 01/7, cùng với 06 dịch vụ công khác, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính