fbpx
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với bánh nướng (TCVN 12940:2020)
Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối
Hỏi: Chào Luật sư, tôi muốn bán lại hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai thì có phải
Hỏi: Tôi đang sinh sống ở Bình Dương và nay tôi đang muốn mua đất nông nghiệp đã được cấp
Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều
Phải chú trọng đẩy mạnh hơn xây dựng một nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên
Luật Đầu tư được ban hành năm 2014, sau 06 năm có hiệu lực thì đến năm 2020 Luật Đầu
Hỏi: Chào Luật sư, cho tôi hỏi điều kiện, thủ tục miễn cùng chi trả Bảo hiểm y tế trong
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội chính thức thông qua ngày 20/11/2019 và sẽ có hiệu lực từ
Youtube, Facebook, Google hay những trang mạng xã hội khác ngoài việc là công cụ làm việc, ứng dụng giải