fbpx
Những trường hợp không được uỷ quyền
Theo quy định pháp luật hiện hành, cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác thay mình thực hiện
Thủ Tục Và Quy Định Chuyển Nhượng Đất Đai Trong Gia Đình
Hiện nay hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn luôn diễn ra sôi nổi, đặc biệt việc chuyển
Thủ tục và hồ sơ lập di chúc
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân về việc định đoạt tài sản của mình sau
Hồ sơ cần chuẩn bị khi chuẩn bị khởi kiện tranh chấp thừa kế
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, quý khách có thể tự mình chuẩn bị hồ
Hướng dẫn cách lập di chúc hợp pháp
Di chúc được quyền lập dưới nhiều hình thức, di chúc được phép viết tay, công chứng hoặc không công
Tư vấn khai nhận và phân chia di sản thừa kế là bất động sản
Khai nhận và phân chia di sản thừa kế là một thủ tục cần thiết sau khi mở thừa kế,
Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế
I. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 36 BTTTDS 2015 thì cơ
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tranh chấp thừa kế
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, quý khách có thể tự mình chuẩn bị hồ