fbpx
Theo quy định pháp luật hiện hành, cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác thay mình thực hiện
Hiện nay hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn luôn diễn ra sôi nổi, đặc biệt việc chuyển
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân về việc định đoạt tài sản của mình sau
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, quý khách có thể tự mình chuẩn bị hồ
Di chúc được quyền lập dưới nhiều hình thức, di chúc được phép viết tay, công chứng hoặc không công
Khai nhận và phân chia di sản thừa kế là một thủ tục cần thiết sau khi mở thừa kế,
I. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 36 BTTTDS 2015 thì cơ
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, quý khách có thể tự mình chuẩn bị hồ