fbpx
Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là BHYT) là một nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng đối
Tùy vào từng đối tượng sẽ có mức đóng Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là BHYT) khác
Người nước ngoài có mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam cần phải đáp ứng đầy đủ điều kiện nhập
1. Thẩm quyền đăng ký khai sinh Căn cứ theo Điều 35 Luật Hộ tịch 2014, Ủy ban nhân dân cấp
Bộ hồ sơ thủ tục cấp thẻ APEC hay thẻ ABTC gồm có: - 01 tờ khai Mẫu X05, có
Những điều kiện cần để được cấp thẻ APEC: - Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh
Bộ tờ đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm: Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;Bản sao Giấy