fbpx
Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT 1970 có chọn Việt Nam
Bộ hồ sơ đăng ký sáng chế theo hiệp ước hợp tác PCT có chọn Việt Nam bao gồm: Tờ khai (02
Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT 1970 có chỉ định Việt Nam
Bộ hồ sơ đăng ký sáng chế theo hiệp ước hợp tác PCT có chỉ định Việt Nam bao gồm: Tờ khai (02
Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Bộ hồ sơ đăng ký thiết kế bố trí mach tích hợp bán dẫn bao gồm: Tờ khai (02 bản); Bộ ảnh
Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc tại Việt Nam
Bộ tờ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc tại việt nam bao gồm: Tờ khai theo mẫu; Đơn đăng
Đăng ký văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký văn bằng bảo hộ quyền chỉ dẫn địa lý bao gồm : Tờ khai (2
Đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Bộ hồ sơ dùng cho thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả bao gồm: Tờ khai đăng ký
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bao gồm: 02 tờ khai theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ;