fbpx
Bộ hồ sơ đăng ký sáng chế theo hiệp ước hợp tác PCT có chọn Việt Nam bao gồm: Tờ khai (02
Bộ hồ sơ đăng ký sáng chế theo hiệp ước hợp tác PCT có chỉ định Việt Nam bao gồm: Tờ khai (02
Bộ hồ sơ đăng ký thiết kế bố trí mach tích hợp bán dẫn bao gồm: Tờ khai (02 bản);Bộ ảnh chụp
Bộ tờ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc tại việt nam bao gồm: Tờ khai theo mẫu;Đơn đăng ký
Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký văn bằng bảo hộ quyền chỉ dẫn địa lý bao gồm : Tờ khai (2
Bộ hồ sơ dùng cho thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả bao gồm: Tờ khai đăng ký
Bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bao gồm: 02 tờ khai theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ;07