fbpx
Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều
Khái niệm Căn cứ theo Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, quy định về dự án đầu tư
Hiện nay, với nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, việc quy hoạch các dự án phát triển khu
Tranh chấp ranh giới đất đai được hiểu là tranh chấp ranh giới giữa các thửa đất liền kề. Theo
Ngày 18/6/2014, Quốc hội ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (“Luật Xây dựng năm 2014”), theo đó quy định
Việt Nam là một trong những nước có tiến trình phát triển gắn liền với hình ảnh là một đất
Hiện nay, việc mua bán/ chuyển nhượng nhà, đất đang thế chấp ngân hàng rất phổ biến bởi mức giá
Căn cứ vào thời hạn sử dụng đất, có hai dạng chế độ sử dụng đất là đất sử dụng
Hiện nay, vì ham rẻ mà nhiều người đã vung tiền đầu tư mua bán nhà, đất không có Giấy