fbpx

Hôn Nhân & Gia Đình

Những lưu ý khi thỏa thuận xác lập tài sản của vợ chồng

Hiểu thế nào về thoả thuận xác lập tài sản của vợ chồng? Theo điều 47 Luật hôn nhân gia đình (LHNGĐ) 2012 qui định: “Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức …

Những lưu ý khi thỏa thuận xác lập tài sản của vợ chồng Read More »

Các khoản nợ của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Về vấn đề vay nợ trong thời kỳ hôn nhân, có phải khoản vay nào mà vợ hoặc chồng một mình đứng ra vay cũng được xem là khoản nợ chung của vợ chồng hay không? Việc xác định này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, quyền lợi của người …

Các khoản nợ của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân Read More »

Phân chia tài sản công ty của vợ chồng khi ly hôn

Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong …

Phân chia tài sản công ty của vợ chồng khi ly hôn Read More »

Các trường hợp không được phép ly hôn theo quy định của pháp luật

Hỏi: Anh rể tôi muốn ly hôn với chị gái tôi từ ngày chị tôi đang mang thai nhưng chị tôi và gia đình hai bên đều không đồng ý nên đã không ly hôn, đến nay cháu tôi đã được 4 tháng tuổi, anh ta lại tiếp tục muốn ly hôn với chị một …

Các trường hợp không được phép ly hôn theo quy định của pháp luật Read More »

Quy Định Về Thủ Tục Đăng Ký Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế

Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là BHYT) là một nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng đối với người tham gia bảo hiểm khi những người này không may gặp phải rủi ro mà theo quy định pháp luật được hưởng quyền lợi, hỗ trợ từ BHYT. Thẻ BHYT là căn cứ …

Quy Định Về Thủ Tục Đăng Ký Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế Read More »

Quy Định Của Pháp Luật Về Mức Đóng Bảo Hiểm Y Tế

Tùy vào từng đối tượng sẽ có mức đóng Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là BHYT) khác nhau. Mức đóng BHYT được pháp luật quy định tại Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 2014 và được …

Quy Định Của Pháp Luật Về Mức Đóng Bảo Hiểm Y Tế Read More »

Phân Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Trong Thời Kỳ hôn Nhân

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi …

Phân Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Trong Thời Kỳ hôn Nhân Read More »

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

1.     Thẩm quyền đăng ký kết hôn Căn cứ theo Điều 37 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn: Đối với trường hợp thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước …

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Read More »

Ly hôn vắng mặt có bị đơn là người nước ngoài

Công văn 253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của TANDTC hướng dẫn về giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ như sau: Trường hợp người Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với người Việt Nam ở nước ngoài được Tòa án chấp nhận xét xử vắng …

Ly hôn vắng mặt có bị đơn là người nước ngoài Read More »

Hướng dẫn thủ tục thuận tình ly hôn

Quyền ly hôn: Căn cứ theo Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014,  qui định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau: Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa …

Hướng dẫn thủ tục thuận tình ly hôn Read More »