fbpx

Lĩnh Vực Hoạt Động

Chính sách bồi thường đất khi bị thu hồi toàn bộ đất canh tác nông nghiệp và các chế độ bồi thường hỗ trợ

Hiện nay, với nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, việc quy hoạch các dự án phát triển khu đô thị, giao thông, xây dựng khu công nghiệp nhằm phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội ngày một tăng dẫn đến việc Nhà nước thu hồi đất đã cấp cho người …

Chính sách bồi thường đất khi bị thu hồi toàn bộ đất canh tác nông nghiệp và các chế độ bồi thường hỗ trợ Read More »

Tranh chấp ranh giới đất đai và trình tự thủ tục giải quyết

Tranh chấp ranh giới đất đai được hiểu là tranh chấp ranh giới giữa các thửa đất liền kề. Theo Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015, ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ranh …

Tranh chấp ranh giới đất đai và trình tự thủ tục giải quyết Read More »

Các khoản nợ của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Về vấn đề vay nợ trong thời kỳ hôn nhân, có phải khoản vay nào mà vợ hoặc chồng một mình đứng ra vay cũng được xem là khoản nợ chung của vợ chồng hay không? Việc xác định này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, quyền lợi của người …

Các khoản nợ của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân Read More »

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tham gia đủ điều kiện nhận Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần …

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Read More »

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều kiện doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ theo Phụ lục 4 ban hành kèm Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu …

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN Read More »

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 có những điểm mới về Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. 1. Tăng tính nhận diện các quan hệ lao …

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 Read More »

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐỂ CÔNG TY NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

1. Điều kiện để công ty niêm yết trái phiếu doanh nghiệp: Trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (sau đây gọi tắt là SGDCK). Hiện nay, tại Việt Nam có hai (02) SGDCK là SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP. HCM) và SGDCK Hà Nội. Mỗi …

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐỂ CÔNG TY NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP Read More »

Các ưu đãi của Nhà nước khi đầu tư vào các khu công nghiệp

1. Hình thức và nguyên tắc ưu đãi khi đầu tư khi đầu tư vào các khu công nghiệp: Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (gọi tắt là Nghị định 82/2018/NĐ-CP), khu công nghiệp là địa bàn ưu …

Các ưu đãi của Nhà nước khi đầu tư vào các khu công nghiệp Read More »

Những điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

Ngày 18/6/2014, Quốc hội ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (“Luật Xây dựng năm 2014”), theo đó quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân …

Những điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 Read More »

So sánh Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư được ban hành năm 2014, sau 06 năm có hiệu lực thì đến năm 2020 Luật Đầu tư 2020 đã chính thức sửa đổi và bổ sung thêm nhiều điểm mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài và …

So sánh Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư 2014 Read More »