fbpx

Lĩnh Vực Hoạt Động

Một số quy định về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê

Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê. Căn cứ Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất …

Một số quy định về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê Read More »

Những trường hợp không được uỷ quyền

Theo quy định pháp luật hiện hành, cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác thay mình thực hiện một hoặc một số công việc nhất định trong phạm vi uỷ quyền. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp cá nhân phải tự mình thực hiện mà không thể uỷ …

Những trường hợp không được uỷ quyền Read More »

Quy định mới về hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo Luật Đầu tư 2020

Ngày 17/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014. Trong đó, hiện nay hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế và đầu tư theo hình thức …

Quy định mới về hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo Luật Đầu tư 2020 Read More »

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai cần biết

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (Khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013). Tranh chấp đất đai bao gồm: Tranh chấp quyền sử dụng đất. Tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng …

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai cần biết Read More »

So sánh Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư được ban hành năm 2014, sau 06 năm có hiệu lực thì đến năm 2020 Luật Đầu tư 2020 đã chính thức sửa đổi và bổ sung thêm nhiều điểm mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài và …

So sánh Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư 2014 Read More »

Phân tích các điểm mới về nội quy lao động và kỷ luật lao động giữa BLLĐ 2012 và BLLĐ 2019

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội chính thức thông qua ngày 20/11/2019 và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021. So với Bộ luật Lao động 2012 (viết tắt là “BLLĐ 2012”) thì Bộ luật Lao động 2019 (viết tắt là “BLLĐ 2019”) đã có nhiều sửa đổi và bổ sung quan trọng mà …

Phân tích các điểm mới về nội quy lao động và kỷ luật lao động giữa BLLĐ 2012 và BLLĐ 2019 Read More »

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ youtube, facebook hoặc các trang mạng xã hội

Youtube, Facebook, Google hay những trang mạng xã hội khác ngoài việc là công cụ làm việc, ứng dụng giải trí, nguồn thông tin quan trọng trong cuộc sống của chúng ta thì nó còn giúp các cá nhân kiếm được khoản thu nhập từ việc tận dụng công nghệ phổ biến này để kinh …

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ youtube, facebook hoặc các trang mạng xã hội Read More »

Các quy định mới về phân loại dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

Khái niệm Căn cứ theo Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, quy định về dự án đầu tư xây dựng: Về đặc điểm: Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, …

Các quy định mới về phân loại dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 Read More »

Những lưu ý khi thỏa thuận xác lập tài sản của vợ chồng

Hiểu thế nào về thoả thuận xác lập tài sản của vợ chồng? Theo điều 47 Luật hôn nhân gia đình (LHNGĐ) 2012 qui định: “Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức …

Những lưu ý khi thỏa thuận xác lập tài sản của vợ chồng Read More »

Những điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Phần 2)

NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TẠI CHƯƠNG V. CÔNG TY CỔ PHẦN. Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp (Điều 113). Bổ sung thời gian không tính vào thời hạn cổ đông phải thanh toán số cổ phần đã đăng …

Những điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Phần 2) Read More »