fbpx
Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại là một hình thức giao dịch về nhà ở theo quy định tại Điều 117 Luật Nhà ở 2014.
Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại
Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại là một hình thức giao dịch về nhà ở theo
Tiêu Chí Xếp Loại Cho Nhà Chung Cư Hạng A
Tiêu chí Xếp Loại cho nhà chung cư hạng A
Yêu cầu, điều kiện phân hạng nhà chung cư hạng A được hướng dẫn tại Thông tư 31/2016/TT-BXD
KINH PHÍ BẢO TRÌ PHẦN SỞ HỮU CHUNG CỦA NHÀ CHUNG CƯ CÓ NHIỀU CHỦ SỞ HỮU
KINH PHÍ BẢO TRÌ PHẦN SỞ HỮU CHUNG CỦA NHÀ CHUNG CƯ CÓ NHIỀU CHỦ SỞ HỮU
Trường hợp nhà chung cư là chung cư có nhiều chủ sở hữu thì những phần sở hữu chung của
Đối tượng được quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật Việt Nam
Căn cứ theo Điều 5 Luật đất đai 2013, những đối tượng sau đây được sử dụng hợp pháp đất
Sở hữu căn hộ đối với người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam
A. Vấn đề sở hữu căn hộ tại Việt Nam của người nước ngoài: Theo điểm c khoản 1 Điều
Thu hồi đất
A. Các trường hợp thu hồi đất. Căn cứ theo Điều 61, 62, Khoản 1 Điều 64, Khoản 1 Điều
Chuyển nhượng hợp đồng Mua bán, Cho Thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có được chuyển nhượng không? Bạn có thể chuyển
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Trường hợp có tranh chấp đất đai xảy ra, nếu đương sự yêu cầu hòa giải tại Ủy ban nhân
Thủ tục và hồ sơ hoàn công xây dựng nhà ở
Sau khi việc thi công công trình xây dựng hoàn tất, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ