fbpx
Sở hữu căn hộ đối với người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam
A. Vấn đề sở hữu căn hộ tại Việt Nam của người nước ngoài: Theo điểm c khoản 1 Điều
Thu hồi đất
A. Các trường hợp thu hồi đất. Căn cứ theo Điều 61, 62, Khoản 1 Điều 64, Khoản 1 Điều
Chuyển nhượng hợp đồng Mua bán, Cho Thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có được chuyển nhượng không? Bạn có thể chuyển
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Trường hợp có tranh chấp đất đai xảy ra, nếu đương sự yêu cầu hòa giải tại Ủy ban nhân
Thủ tục và hồ sơ hoàn công xây dựng nhà ở
Sau khi việc thi công công trình xây dựng hoàn tất, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ