fbpx

Quy Trình, Thủ Tục Cấp Sổ Hồng Cho Căn Hộ Chung Cư

Đây là phiên bản rút gọn để người đọc dễ dàng nắm bắt quy trình làm thủ tục Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất Cho Căn Hộ Chung Cư (với tên thường gọi là Sổ hồng). Để chuyển sang phiên bản hiển thị đầy đủ cơ sở pháp lý, vui lòng xem tại đây.

Quy Trình, Thủ Tục Cấp Sổ Hồng Cho Căn Hộ Chung Cư

Hiện nay, thị trường căn hộ ngày càng phát triển rầm rộ. Theo quy định pháp luật về đất đai và hướng dẫn thực hiện thủ tục xin cấp Sổ hồng, chủ đầu tư hoặc chính khách hàng mua căn hộ đều có thể tự thực hiện thủ tục xin cấp Sổ này.

Với quy trình thực hiện tuần tự như sau:

Bước 1: Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây: 

 • Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
 • Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500; giấy phép xây dựng (nếu có);
 • Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án phát triển nhà ở (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);
 • Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng để bán (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ); trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ;
 • Báo cáo kết quả thực hiện dự án.
Bài viết tương tự:  Giấy Chuyển Nhượng Đất Viết Tay Có Giá Trị Gì Không?

Bước 2: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

 • Gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra;
 • Gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

Bước 3: Nộp một bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

 • Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và đăng ký cấp Sổ hồng;
 • Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư có xác nhận của chủ đầu tư;
 • Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng;
 • Hóa đơn xác nhận đã thanh toán;
 • Bản sao có công chứng các loại giấy tờ của người mua: Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Bài viết tương tự:  Chi Phí Và Thủ Tục Tách Sổ Đỏ

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai khi nhận hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Sổ hồng vào đơn đăng ký;
 • Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);
 • Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
 • Chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ hồng;
 • Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Sổ hồng đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Trao Sổ hồng cho người được cấp.

Thời gian thực hiện việc cấp Sổ này là không quá 15 ngày.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *