fbpx
6 Loại Hình Căn Hộ Chung Cư 2019
các chủ đầu tư chung cư luôn hướng đến việc mở rộng các loại hình
Điều Kiện Chuyển Nhượng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Thương Mại
Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại là một hình thức ...
Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại là một hình thức giao dịch về nhà ở theo quy định tại Điều 117 Luật Nhà ở 2014.
Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại là một hình thức giao dịch về nhà ở theo
Tiêu Chí Xếp Loại Cho Nhà Chung Cư Hạng A
Yêu cầu, điều kiện phân hạng nhà chung cư hạng A được hướng dẫn tại Thông tư 31/2016/TT-BXD
KINH PHÍ BẢO TRÌ PHẦN SỞ HỮU CHUNG CỦA NHÀ CHUNG CƯ CÓ NHIỀU CHỦ SỞ HỮU
Trường hợp nhà chung cư là chung cư có nhiều chủ sở hữu thì những phần sở hữu chung của
Căn cứ theo Điều 5 Luật đất đai 2013, những đối tượng sau đây được sử dụng hợp pháp đất
A. Vấn đề sở hữu căn hộ tại Việt Nam của người nước ngoài: Theo điểm c khoản 1 Điều
A. Các trường hợp thu hồi đất. Căn cứ theo Điều 61, 62, Khoản 1 Điều 64, Khoản 1 Điều
Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có được chuyển nhượng không? Bạn có thể chuyển