fbpx
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Trường hợp có tranh chấp đất đai xảy ra, nếu đương sự yêu cầu hòa giải tại Ủy ban nhân
Thủ tục và hồ sơ hoàn công xây dựng nhà ở
Sau khi việc thi công công trình xây dựng hoàn tất, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ