fbpx
Dữ liệu đất đai là gì, định hướng tạo cơ sở dữ liệu quốc gia của Việt Nam và ảnh
I. Đặc điểm và tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu đất đai. Theo quy định của pháp luật
Mật độ xây dựng quy định đối với nhà ở dân cư
I. Mật độ xây dựng là gì? Mật độ xây dựng được giải thích tại Mục 1.2 Quy chuẩn kỹ
Sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định
Cách tính giá đất nông nghiệp theo quy định nhà nước (dùng trong trường hợp đền bù)
Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất có đủ điều kiện quy định tại Điều
Cấp sổ đỏ cho khu đất vừa xây dựng trụ sở cơ quan, vừa xây dựng khu thương mại, mua
Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
Quyền Sở Hữu Nhà Chung Cư
1. ĐẶC ĐIỂM Thứ nhất, quyền sở hữu nhà chung cư được phân thành 2 loại: Khác với những loại
Bàn Giao Căn Hộ Chung Cư Và Những Lưu Ý Khi Nhận Bàn Giao
1. Khái niệm: Bàn giao căn hộ chung cư là việc chủ đầu tư thực hiện bàn giao căn hộ
Thủ Tục Hợp Thửa Đất
1. Khái niệm hợp thửa đất: Hợp thửa đất là việc hợp các thửa đất liền kề có cùng người
Mẫu Giấy Ủy Quyền Trong Công Ty Và Các Quy Định Liên Quan
Ủy quyền theo nghĩa rộng là việc cá nhân, tổ chức chỉ định hoặc thỏa thuận để một cá nhân,