fbpx
Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước
I. Đặc điểm và tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu đất đai. Theo quy định của pháp luật
I. Mật độ xây dựng là gì? Mật độ xây dựng được giải thích tại Mục 1.2 Quy chuẩn kỹ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định
Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất có đủ điều kiện quy định tại Điều
Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
1. ĐẶC ĐIỂM Thứ nhất, quyền sở hữu nhà chung cư được phân thành 2 loại: Khác với những loại
1. Khái niệm: Bàn giao căn hộ chung cư là việc chủ đầu tư thực hiện bàn giao căn hộ
1. Khái niệm hợp thửa đất: Hợp thửa đất là việc hợp các thửa đất liền kề có cùng người