fbpx
Sửa đổi, bổ sung trường hợp được cấp GCNQSDĐ khi đăng ký biến động đất đai
Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa
Bộ Tài nguyên & Môi trường đề nghị sổ đỏ ghi tên cả 2 vợ chồng
Ngày 18/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn 3362/BTNMT-TCQLĐĐ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI
Nhà ở xã hội thường có giá thấp hơn so với các loại hình nhà ở khác. Do đó, đây
Một số quy định về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê
Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê. Căn cứ Khoản 1 Điều 167
Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai cần biết
Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều
Các quy định mới về phân loại dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi năm
Khái niệm Căn cứ theo Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, quy định về dự án đầu tư
Chính sách bồi thường đất khi bị thu hồi toàn bộ đất canh tác nông nghiệp và các chế độ
Hiện nay, với nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, việc quy hoạch các dự án phát triển khu
Tranh chấp ranh giới đất đai và trình tự thủ tục giải quyết
Tranh chấp ranh giới đất đai được hiểu là tranh chấp ranh giới giữa các thửa đất liền kề. Theo
Những điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020
Ngày 18/6/2014, Quốc hội ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (“Luật Xây dựng năm 2014”), theo đó quy định