fbpx

Nghị định 25 tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản

Chính thức ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư – cởi bỏ nút thắt cho thị trường Bất Động sản.

Nghị định 25/2020/NĐ-CP ra đời để thay thế cho Nghị định 30/2015/NĐ-CP vốn đã tồn tại nhiều bất cập khi chưa quy định rõ ràng trường hợp giao đất, cho thuê đất trên cơ sở kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Theo đó, việc giao đất cho nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án trong thời gian thực hiện Nghị định 30/2015/NĐ-CP đã có những cách hiểu và cách áp dụng khác nhau, gây khó khăn trực tiếp cho nhà đầu tư.

Đối với dự án sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu thì sau khi trải qua giai đoạn giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư nhiều dự án thậm chí không được giao đất. Lí do là bởi pháp luật đất đai chưa có quy định rõ ràng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất trên cơ sở kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều địa phương trên cả nước chưa giao đất cho nhà đầu tư đã trúng đấu thầu, dẫn tới việc nhiều dự án bất động sản bị đình trệ. Việc này dẫn đến nhu cầu cấp thiết cần có một văn bản pháp luật thay thế cho Nghị định 30/2015/NĐ-CP nhằm hướng dẫn giao đất để thực hiện dự án trên cả nước. Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư sau một thời gian dài dự thảo đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào ngày 28/2/2020, qua đó đã tháo gỡ được những vướng mắc hiện nay do mâu thuẫn, thiếu đồng bộ giữa các luật liên quan trong việc giao đất, xác định giá đất trong các trường hợp trên.

Bài viết tương tự:  Quyền sử dụng căn hộ có chuyển nhượng được không?

Theo đó, tại Điều 60 của Nghị định 25/2020/NĐ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của các bên bao gồm bên mời thầu, nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai trong việc thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện giải phóng mặt bằng ngay sau khi ký kết hợp đồng dự án. Nhà đầu tư trúng thầu sẽ được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá để triển khai thực hiện dự án ngay khi hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất sẽ được áp dụng tương tự thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bàn giao đất trên thực địa sẽ được thực hiện ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bài viết tương tự:  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

Với những quy định trên, Nghị định 25/2020/NĐ-CP sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để các địa phương thực hiện việc giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trúng đấu thầu, phá bỏ rào cản do việc chưa có văn bản pháp luật cụ thể điều chỉnh vấn đề này, cũng như là cú hích cho thị trường bất động sản sắp tới.

Nghị định 25/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 20/04/2020.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *