fbpx

Những Đối Tượng Nào Không Được Thành Lập DNTN

Những Đối Tượng Nào Không Được Thành Lập DNTN

Hỏi: Xin chào Luật sư, tôi đang có dự định thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Tôi muốn hỏi pháp luật có quy định về những đối tượng không được thành lập doanh nghiệp tư nhân không?

Xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời: VietpointLaw cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietpointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Quy định của pháp luật về những đối tượng không được thành lập doanh nghiệp:

Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định về tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

Bài viết tương tự:  Thế chấp quyền sử dụng đất tại nhiều ngân hàng

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Quy định này được áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, nếu bạn thuộc một trong các đối tượng được nêu trên đây thì bạn không được thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Đồng thời, Điều 183 Luật Doanh nghiệp quy định về Doanh nghiệp tư nhân, theo đó chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Như vậy, bạn cũng không được thành lập doanh nghiệp tư nhân nếu bạn đang đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *