fbpx

Thủ Tục Góp Vốn Công Ty TNHH Bằng Quyền Sử Dụng Đất

Thủ Tục Góp Vốn Công Ty TNHH Bằng Quyền Sử Dụng Đất

Hỏi: Chào Luật sư! Đầu năm 2018, tôi có góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với một người bạn. Nay chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh nên tôi muốn góp thêm vốn bằng quyền sử dụng đất. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì tôi có phải làm thủ tục chuyển nhượng đất cho Công ty không?

Trả lời: VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Căn cứ theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật doanh nghiệp năm 2014:

“Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ”.

Đồng thời căn cứ vào Khoản 10 Điều 3 Luật đất đai năm 2013: “Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất”.

Bài viết tương tự:  Điều kiện và phạm vi kinh doanh của dịch vụ mội giới bất động sản

Như vậy, khi góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn bằng quyền sử dụng đất, thì thành viên Công ty phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất không phải chịu lệ phí trước bạ.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

CÔNG TY LUẬT TNHH VIETPOINT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *