fbpx

Khi Thuê bất Động Sản Cần Lưu Ý Những Gì?

Hỏi: Xin chào Công ty Luật VietPoint, tôi chuẩn bị kinh doanh thời trang và muốn thuê mặt bằng là nhà ở để kinh doanh, cho tôi hỏi khi thuê mặt bằng thì tôi cần lưu ý những vấn đề nào về căn nhà được thuê?

Khi Thuê Bất Động Sản Cần Lưu Ý Những Gì?

Trả lời:

VietPointLaw cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. VietPointLaw phúc đáp câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện bất động sản được đưa vào kinh doanh thì bất động sản phải đáp ứng điều kiện sau:

  • Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
  • Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Căn cứ Điều 118 Luật Nhà ở 2014 quy định về điệu kiện của nhà ở tham gia giao dịch thì nhà ở cho thuê phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;
  • Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.
  • Nhà ở phải bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên thuê nhà ở, có đầy đủ hệ thống điện, cấp, thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường.
Bài viết tương tự:  Bán Nhà Ở Là Tài Sản Chung Của Vợ Chồng

Theo quy định tại Điều 119 Luật Nhà ở 2014 thì: “Bên cho thuê là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về dân sự; trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

Khi Thuê Bất Động Sản Cần Lưu Ý Những Gì?

Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương”.

Như vậy, khi thuê nhà làm mặt bằng kinh doanh, bạn cần phải kiểm tra hiện trạng nhà cho thuê có đáp ứng các điều kiện đã được liệt kê ở trên hay không, kiểm tra bên cho thuê có phải là chủ sở hữu hoặc được cho phép, ủy quyền để thực hiện việc cho thuê không, ngoài ra, bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề pháp lý liên quan như nhà ở có bị kê biên để thi hành án hay đất có bị thu hồi, giải tỏa,… hay không.

Trân trọng,

Bộ phận Tư vấn Pháp luật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *