fbpx

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị và mức xử phạt vi phạm

Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Theo quy định tại Điều 98 Luật Xây dựng 2014, trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

  • Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.
  • Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính.
  • Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Xử phạt vi phạm trong trường hợp bạn xây dựng nhưng chưa điều chỉnh giấy phép.

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị và mức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

  1. Nếu công trình đã hoàn tất thì “buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm” theo quy định tại Điểm d Khoản 11 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.
  2. Nếu công trình đang thi công xây dựng thì căn cứ quy định tại Khoản 13 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP xử lý như sau:
  • Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình;
  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng;
  • Hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *