fbpx

Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Nhượng Quyền thương Mại

Thế nào là nhượng quyền thương mại?

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh (Điều 284 Luật Thương mại 2005).

Thuế TNCN từ nhượng quyền thương mại

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là một trong những thu nhập chịu thuế theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (“Luật Thuế TNCN”).

Căn cứ tính thuế TNCN từ nhượng quyền thương mại là thu nhập chịu thuế và thuế suất, trong đó:

Thu nhập tính thuế:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 17 Luật Thuế TNCN quy định “Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại.” 

Tuy nhiên, với trường hợp cùng một đối tượng của nhượng quyền thương mại nhưng việc chuyển nhượng được thực hiện thành nhiều hợp đồng thì “thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyền thương mại.” 

Bài viết tương tự:  Những điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Phần 2)

Như vậy, với phần thu nhập trên 10 triệu đồng theo hợp đồng nhượng quyền thương mại thì không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được. 

Thuế suất:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định “Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại áp dụng theo Biểu thuế toàn phần là 5%” và thời điểm xác định thu nhập tính thuế là “thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.”

Công thức xác định số thuế TNCN phải nộp.

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ nhượng quyền thương mại như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp Thu nhập tính thuế thuế suất 5%. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *