fbpx

Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI XIN PHÉP

Hỏi: Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi tôi được biết muốn xin chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước, vậy có trường hợp nào tôi có thể chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép không? 

Trả lời: VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau: 

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký biến động bao gồm: 

  • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm
  • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm
  • Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm
  • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
  • Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.”

Như vậy, nếu như bạn thuộc vào những trường hợp như trên thì bạn không phải xin phép cơ quan nhà nước khi thay đổi mục đích sử dụng đất, tuy nhiên bạn phải thực hiện đăng ký biến động đất đai về việc thay đổi này.

Trên đây là nội dung tư vấn của VietPointLaw đối với vấn đề Quý khách hàng đang quan tâm. Xin cảm ơn!

Bài viết tương tự:  Tiêu chí Xếp Loại cho nhà chung cư hạng A

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *