fbpx

KÊ KHAI THUẾ VÀ QUY TRÌNH KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG (Phần 2)

PHẦN 2: KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG.

I. Một số vấn đề cần chuẩn bị trước khi kê khai thuế qua mạng.

1. Kê khai thuế qua mạng được thực hiện trên hệ thống nào?

Theo Thông báo của Tổng cục Thuế, từ tháng 11/2019, người nộp thuế trên toàn quốc sẽ ngừng sử dụng hệ thống Khai thuế điện tử – iHTKK (http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và Nộp thuế điện tử – NTĐT (http://nopthue.gdt.gov.vn) để chuyển sang sử dụng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử – eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn) để thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp thuộc quản lý của Cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh, việc chuyển đổi hệ thống iHTKK, NTĐT sang hệ thống eTax được thực hiện từ ngày 10/02/2020.

2. Một số vấn đề cần chuẩn bị trước khi kê khai thuế qua mạng.

 • Chữ ký số: Để có thể kê khai thuế qua mạng, doanh nghiệp cần phải có chứng thư số và USB Token chứa chữ ký số.
 • Có phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) (nếu kê khai bằng cách nộp tờ khai XML): Để tải bộ cài đặt và xem hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK, vui lòng xem tại đây.
 • Chuẩn bị trình duyệt web phù hợp: Để sử dụng hệ thống eTax, doanh nghiệp có thể sử dụng các trình duyệt và cấu hình máy trạm sau đây:

Trình duyệt Internet Explorer phiên bản 10 trở lên và cài đặt Java phiên bản mới nhất.

Trình duyệt Google Chrome và cài đặt bộ công cụ theo hướng dẫn trên màn hình khi lần đầu tiên sử dụng Chrome để đăng nhập eTax. Doanh nghiệp không cần cài đặt Java khi sử dụng trình duyệt Chrome để đăng nhập eTax.

 • Có tài khoản để đăng nhập eTax.

Trường hợp 1: Doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện trên hệ thống iHTKK và hệ thống NTĐT: Doanh nghiệp dùng USB Token đăng ký tài khoản trên hệ thống eTax.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện trên hệ thống iHTKK hoặc hệ thống NTĐT: Hệ thống chuyển đổi tự động tài khoản sang hệ thống eTax; doanh nghiệp không phải đăng ký lại. Hệ thống cấp cho doanh nghiệp 01 tài khoản chính với cấu trúc như sau:

Tên đăng nhập: MST-QL (với “MST” là Mã số thuế của doanh nghiệp; “QL” không phân biệt chữ hoa, chữ thường).

Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ Nộp thuế điện tử – NTĐT (http://nopthue.gdt.gov.vn). Trường hợp chưa đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử – NTĐT (http://nopthue.gdt.gov.vn), doanh nghiệp sử dụng chữ ký số và nhấn chọn “Lấy lại mật khẩu” trên màn hình đăng nhập.

Lưu ý: Ngoài tài khoản chính, doanh nghiệp còn được cấp thêm tài khoản phụ, cụ thể:

Tài khoản phụ Trường hợp đã đăng ký dịch vụ Khai thuế điện tử – iHTKK (http://nhantokhai.gdt.gov.vn) Trường hợp đã đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử – NTĐT (http://nopthue.gdt.gov.vn)
Tên tài khoản MST Ví dụ: 0313650503. MST-NT Ví dụ: 0313650503-NT.
Mật khẩu Mật khẩu đăng nhập dịch vụ iHTKK (http://nhantokhai.gdt.gov.vn). Mật khẩu đăng nhập dịch vụ NTĐT (http://nopthue.gdt.gov.vn).

II. Quy trình kê khai thuế qua mạng.

Bài viết tương tự:  Doanh nghiệp xã hội là gì? Thủ tục đăng ký thành lập ra sao?

Để nộp tờ khai thuế qua mạng, doanh nghiệp có thể tiến hành bằng hai cách: Kê khai trực tuyến trên hệ thống eTax hoặc nộp tờ khai XML.

1. Cách 1: Kê khai trực tuyến trên hệ thống eTax.

Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống eTax.

Bước 2. Đăng ký tờ khai.

 • Doanh nghiệp chọn “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Đăng ký tờ khai”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng. Sau đó chọn tiếp “Đăng ký thêm tờ khai”.
 • Tích chọn tờ khai và nhập kỳ bắt đầu, sau khi chọn các tờ khai cần kê khai trên hệ thống, doanh nghiệp chọn “Tiếp tục”.
 • Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tờ khai vừa chọn đăng ký. Doanh nghiệp chọn “Chấp nhận” để hoàn thành đăng ký tờ khai.

Bước 3. Kê khai trực tuyến tờ khai trên hệ thống eTax.

Chọn tab “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Kê khai trực tyến”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình kê khai trực tuyến. Sau đó chọn tờ khai kê khai trực tuyến.

 • Tờ khai: Bao gồm danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng.
 • Cơ quan thuế: Hiển thị mặc định cơ quan thuế quản lý, không cho phép sửa.
 • Loại tờ khai: Bao gồm Tờ khai chính thức; Tờ khai bổ sung.
 • Kỳ kê khai: Nhập kỳ kê khai.

Sau khi chọn tờ kê khai trực tuyến, nhấn nút “Tiếp tục”. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết tờ khai, doanh nghiệp thực hiện kê khai.

 • Nhấn nút “Thêm phụ lục” cho phép thêm phụ lục cho tờ khai.
 • Nhấn nút “Xoá phụ lục” cho phép xoá phụ lục khỏi tờ khai.
 • Nhấn nút “Nhập lại” cho phép xoá hết dữ liệu đã nhập.
 • Nhấn nút “Lưu bản nháp” cho phép lưu lại thông tin đã kê khai trên tờ khai.

Chọn “Hoàn thành kê khai”. Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành kê khai. Doanh nghiệp kiểm tra lại thông tin đã kê khai.

 • Nhấn nút “Sửa lại” cho phép quay lại màn hình kê khai.
 • Nhấn nút “Tờ khai XML” cho phép kết xuất tờ khai về máy với định dạng xml.
Bài viết tương tự:  Thủ tục hồ sơ cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chọn “Ký và nộp tờ khai”. Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN.

 • Doanh nghiệp nhập mã PIN đúng và chọn “Chấp nhận”. Hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.
 • Lưu ý: Sau khi tờ khai được gửi thành công tới cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử có chữ ký của Tổng cục Thuế vào địa chỉ email đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử.

2. Cách 2: Nộp tờ khai XML.

Bước 1. Kết xuất tờ khai thông qua ứng dụng HTKK.

 • Doanh nghiệp mở ứng dụng HTKK, chọn tờ khai cần kê khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai.
 • Sau khi kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai xong, doanh nghiệp chọn “Kết xuất XML” từ ứng dụng HTKK về máy tính.
 • Chọn “Save” để lưu trữ vào máy tính.

Bước 2. Đăng nhập vào hệ thống eTax (Thực hiện như hướng dẫn Bước 1 Cách 1).

Bước 3. Đăng ký tờ khai (Thực hiện như hướng dẫn Bước 2 Cách 1).

Bước 4. Nộp tờ khai XML.

 • Chọn tab “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Nộp tờ khai XML”. Hệ thống hiển thị màn hình Nộp tờ khai thuế định dạng xml.
 • Doanh nghiệp chọn “Chọn tệp tờ khai” để chọn file upload. Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, doanh nghiệp chọn file đã kết xuất từ ứng dụng HTKK ở Bước 1.
 • Chọn “Ký điện tử”. Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN. Doanh nghiệp nhập mã PIN đúng và chọn “Chấp nhận”. Hệ thống báo ký điện tử thành công.
 • Chọn “Nộp tờ khai” để gửi tờ khai tới Cơ quan thuế. Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đã gửi tới Cơ quan thuế.

Lưu ý: Sau khi tờ khai được gửi thành công tới cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử có chữ ký của Tổng cục Thuế vào địa chỉ email đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử.

Lưu ý: Để xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử và tải các phần mềm liên quan, doanh nghiệp có thể vào trang http://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn chức năng “DOANH NGHIỆP” trong phần “Đăng nhập hệ thống”. Xem tài liệu tại phần “HỖ TRỢ” (phía bên phải màn hình)./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *