fbpx

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Bố em cách đây 5 năm có hùn vốn với bạn bằng quyền sử dụng đất, có lập hợp đồng góp vốn ở văn phòng công chứng và sổ đất nhà em cũng được ghi nhận là góp vốn vào công ty. Giờ bố em có nhu cầu lập công ty riêng nên không muốn góp vốn nữa và rút sổ đất này về. Bạn của bố em cũng đã đồng ý về việc rút sổ đất này. Luật sư vui lòng tư vấn giúp em thủ tục thực hiện ạ. Em xin cảm ơn!

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn anh/ chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 80 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (viết tắt “Nghị định 43/2014/NĐ-CP”) quy định:

“3. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

[…] b) Một bên hoặc các bên đề nghị theo thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn;”

Từ quy định trên cho thấy, một trong các trường hợp được chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi một bên hoặc các bên đề nghị theo thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn.

Do đó, trong trường hợp anh/ chị đưa ra thì hai bên đã thỏa thuận được vấn đề chấm dứt hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất nên các bên thực hiện thỏa thuận rút vốn góp bằng việc xóa đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai theo trình tự, thủ tục được quy định cụ thể tại Điều 80 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục xóa đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:

Bước 1: Một trong các bên hoặc các bên ký hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Bài viết tương tự:  Chia thừa kế bất động sản khi xuất hiện người thừa kế mới

Theo Khoản 3 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm có:

  • Văn bản thanh lý hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Lưu ý: Văn bản thanh lý hợp đồng góp vốn phải thực hiện tại chính Văn phòng công chứng đã công chứng Hợp đồng góp vốn lúc ban đầu. Và trước khi thực hiện các thủ tục anh/ chị nên tới cơ quan thuế để xin hướng dẫn các thủ tục liên quan khác.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau:

  • Xác nhận việc xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận và trao cho bên góp vốn. Trường hợp góp vốn quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; bên góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Trường hợp thời điểm hết thời hạn sử dụng đất trùng với thời điểm xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất nếu người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.
  • Thực hiện việc xóa góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Bài viết tương tự:  Xác Định Hộ Gia Đình, Cá Nhân Trực Tiếp Sản Xuất Đất Nông Nghiệp

Đồng thời, theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 80 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 52 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, quy định về việc xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc góp vốn do thỏa thuận của các bên thì bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời hạn còn lại.

Trường hợp người sử dụng đất góp vốn bằng quyền sử dụng đất và sau đó nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký hoặc xin phép chuyển mục đích sử dụng đất thì khi hết thời hạn góp vốn, quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa bên góp vốn và bên nhận góp vốn thực hiện theo thỏa thuận của các bên theo quy định của pháp luật; trường hợp thời hạn sử dụng đất đã hết và bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất.

Trân trọng.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *