fbpx

Không có sổ đỏ có làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú được không?

Hỏi: Tôi vừa mua một mảnh đất 100 m2 và đã ký thỏa thuận mua bán. Gia đình tôi đã đăng ký thường trú và được cấp sổ hộ khẩu và muốn chuyển chỗ thường trú sang chỗ mới (chỗ mới cùng xã với nhà cũ). Nhưng mảnh đất này lại chưa được cấp sổ đỏ thì không biết có được làm hộ khẩu hoặc chuyển khẩu về đây không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Về việc thay đổi nơi đăng ký thường trú: Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Luật cư trú năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Luật cư trú sửa đổi năm 2013): “Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú”. Như vậy, gia đình bạn đã đăng ký thường trú nhưng chuyển sang chỗ ở hợp pháp khác thì phải làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú, thủ tục như sau:

Hồ sơ (Khoản 2 Điều 21 Luật cư trú năm 2006):

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
 • Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu).
 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Nơi nộp hồ sơ: Công an cấp xã.

Về sổ hộ khẩu: Căn cứ Khoản 6 Điều 28 Luật cư trú năm 2006, khi công dân chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh thì không phải làm thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu. Theo đó tại Khoản 4 Điều 29 Luật cư trú 2006: “Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới”. Như vậy, gia đình bạn chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh thì không phải làm thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu mà chỉ cần làm thủ tục điều chỉnh sổ hộ khẩu, thủ tục như sau:

Hồ sơ (Khoản 4 Điều 29 Luật cư trú năm 2006):

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
 • Sổ hộ khẩu.
 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

– Nơi nộp hồ sơ: Công an cấp xã.

Về “giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp”: Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP, giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ.
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó).
 • Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép).
 • Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
 • Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán.
 • Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã.
 • Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác.
 • Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật.
 • Giấy tờ có xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên.
 • Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của UBND cấp xã về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.

Nói tóm lại, trường hợp gia đình bạn đã đăng ký thường trú, chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh thì gia đình bạn phải làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú và điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu. Khi làm hai thủ tục này bạn đều phải cung cấp giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới nhưng không nhất thiết phải là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo đó, gia đình bạn có thể cung cấp một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP như nêu trên.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *