fbpx

Tăng Vốn Đầu Tư Của Doanh Nghiệp Tư Nhân Bằng Quyền Sử Dụng Đất

Tăng Vốn Đầu Tư Của Doanh Nghiệp Tư Nhân Bằng Quyền Sử Dụng Đất

Hỏi: Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi, tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân, nay tôi muốn dùng quyền sử dụng đất của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vậy tôi có phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp không?

Trả lời: VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Căn cứ Điều 184 Luật doanh nghiệp năm 2014:

Điều 184. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp

  1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.
  2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
  3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh”.

Đồng thời căn cứ theo Khoản 2 Điều 36 Luật doanh nghiệp năm 2014:

Bài viết tương tự:  Nhà Nước Thu Hồi Đất Thế Chấp Phải Làm Sao?

Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp”.

Như vậy, trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền đưa giá trị quyền sử dụng đất của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, tuy nhiên việc tăng vốn đầu tư này phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

CÔNG TY LUẬT TNHH VIETPOINT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *