fbpx

TP. HCM triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020

(HCM CityWeb) – Chiều 9/1, UBND TP. HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2020. Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC TP; Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ CCHC TP; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM Tô Thị Bích Châu; lãnh đạo các sở – ban – ngành, 24 quận – huyện.

Báo cáo tại hội nghị, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực BCĐ CCHC TP, cho biết thực hiện chủ đề năm “Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, TP đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 với 7 chỉ tiêu, 44 nội dung chi tiết và Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo thực hiện 10 giải pháp trọng tâm. Đến nay, công tác CCHC đã được các cấp, các ngành thực hiện quyết tâm, đạt những kết quả chuyển biến tích cực mang tính đột phá, làm tiền đề tiếp tục góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội trong năm 2020.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC các cấp, các quận – huyện, sở – ngành thường xuyên kiện toàn BCĐ CCHC, trong đó 100% thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giữ vai trò Trưởng BCĐ CCHC là người trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đối với kết quả công tác CCHC của cơ quan, ngành, địa phương mình. TP đã gắn hiệu quả, kết quả thực hiện CCHC là một trong những tiêu chí cốt lõi quan trọng để xét “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi bình xét chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC và tăng cường xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp, TP đã phát động thi đua về CCHC, kết quả có 665 mô hình, giải pháp được đăng ký và thực hiện hoàn tất theo tiến độ, giới thiệu 251 sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC; chọn 5 mô hình, cách làm hay về CCHC để nhân rộng. TP đã tổ chức công bố và trao thưởng “Giải thưởng Sáng tạo năm 2019”.

Tăng cường mạnh mẽ trong công tác cải cách thể chế để phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cấp và đẩy mạnh các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và xác định rõ thời gian thực hiện mỗi TTHC ở từng cơ quan, đơn vị. Tổng số hồ sơ đã giải quyết trong năm 2019 là trên 21 triệu hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm tỷ lệ 99,71%, cao hơn so với chỉ tiêu chung đề ra (trên 90%) và có cải thiện so với năm 2018 (99,60%).

TP cũng tăng cường công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC qua môi trường mạng. Tổng số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến là 602/1.776 TTHC đã công bố, đạt tỷ lệ 33,89%, so với năm 2018, số lượng dịch vụ công mức độ 4 được cung cấp tăng từ 112 thủ tục lên 157 thủ tục. Số lượng hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chiếm tỷ lệ 28,15% số hồ sơ đã giải quyết, tăng 76,09% so với năm 2018. TP đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC hơn 3,8 triệu hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và được Bộ Nội vụ ghi nhận là địa phương có số lượng thực hiện cao nhất.

Bài viết tương tự:  Số doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 đạt mức kỷ lục

Một số tồn tại, hạn chế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghi, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá, công tác CCHC trong năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cựcgóp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của TP, giúp TP hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Vẫn còn một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa xác định được tầm quan trọng trong công tác CCHC, nên trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác này chưa thể hiện được sự sâu sát và mang tính chất “đột phá”, còn e dè và sợ trách nhiệm; chưa quyết tâm xử lý triệt để các hạn chế, thiếu sót, vi phạm của công chức, viên chức, đặc biệt là các công chức, viên chức có thiếu sót trong xử lý giải quyết hồ sơ bị trễ hạn trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cho người dân và doanh nghiệp.

Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn dù được kéo giảm xuống còn 0,29% nhưng vẫn còn nhiều, do số lượng hồ sơ của TP tiếp nhận và giải quyết rất lớn. Do đó, số lượng hồ sơ trễ hạn (chiếm tỷ lệ 0,29 % ước khoảng hơn 64 ngàn hồ sơ) vẫn còn cao, vẫn là nỗi bức xúc của người dân. Vẫn còn tình trạng đơn vị chưa thể hiện sự cầu thị, đồng cảm đối với nhu cầu người dân, chưa nghiêm túc thực hiện thư xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn, tỷ lệ chưa thực hiện thư xin lỗi còn khá cao, chiếm 7,7%.

Công tác cải cách TTHC, liên thông TTHC giữa nội bộ các cơ quan nhà nước được thực hiện nhưng tiến độ còn chậm và chưa quyết liệt. Mặc dù đã được phân cấp, ủy quyền nhưng vẫn còn tình trạng “đùn đẩy” trách nhiệm trong phối hợp giải quyết và xin ý kiến của cấp trên. Một số thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa chú trọng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc hướng dẫn, niêm yết thực hiện TTHC còn nặng tính “hành chính”, còn tình trạng thông tin không rõ ràng, minh bạch gây khó khăn và mất nhiều thời gian của người dân, tổ chức,…

Xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá, năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của UBND TP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình CCHC trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016-2020. Để đáp ứng yêu cầu phát triển TP, thực hiện những mục tiêu đã cam kết đối với nhân dân, Chủ tịch UBND TP đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp cần tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình CCHC TP tại đơn vị theo hướng xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại. Đặc biệt, lưu ý kết hợp thực hiện chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, đảm bảo các nội dung đề ra phải phù hợp để góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch CCHC và chủ đề năm 2020 của TP.

Bài viết tương tự:  Quy định mới về khung giá đất

Thủ trưởng các sở – ban – ngành, Chủ tịch UBND các quận – huyện tiếp tục theo dõi, bám sát việc triển khai thực hiện các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC các cấp; lấy kết quả, hiệu quả trong công tác CCHC và tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp để làm căn cứ, điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng, xét hưởng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ cá nhân và doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính phải gắn với các giải pháp cụ thể, có khả năng nhân rộng, áp dụng lâu dài, cũng như ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tạo tiện lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, sáng tạo và tiếp thu ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn thành phố, thường xuyên theo dõi, phải có các giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục hồ sơ trễ hạn.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo các hoạt động liên quan đến công tác CCHC, giải quyết TTHC. Kiểm tra đột xuất đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức. Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị có những hành vi, thái độ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân.

Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, chú trọng rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, nghiên cứu và đề ra các giải pháp để gia tăng số lượng TTHC đủ yêu cầu, điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện nghiêm quy trình phối hợp giải quyết TTHC; đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tập trung rà soát tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Kế hoạch của UBND TP.

Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và xây dựng chính quyền điện tử tại TP. HCM.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; trong đó, tập trung rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, tinh giản biên chế, thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của một số đơn vị; Thủ trưởng các sở – ban – ngành và Chủ tịch UBND 24 quận – huyện ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC năm 2020.

Dịp này, UBND TP đã tặng bằng khen cho 39 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2019. 

Theo hochiminhcity.gov.vn ngày 10/01/2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *