fbpx

Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Ngày 27/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn nhằm mục đích phát triển hoạt động đầu tư dịch vụ, du lịch, thể thao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đa dạng hóa các nhu cầu vui chơi, giải trí.

Theo đó, địa điểm để xây dựng sân gôn cần đáp ứng một số các điều kiện sau:

 • Đất sử dụng để xây dựng sân gôn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định tại Nghị định này, pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và pháp luật có liên quan.
 • Phù hợp với định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch có liên quan.
 • Đáp ứng điều kiện xây dựng công trình cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật kết nối trong và ngoài khu vực sân gôn.
 • Phù hợp với yêu cầu lập hành lang bảo vệ nguồn nước, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các yêu cầu theo quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, tài nguyên môi trường biển, hải đảo.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án sân gôn theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Đối với quy định về thủ tục chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với Dự án sân gôn, việc triển khai thực hiện dự án…  được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và được quy định cụ thể tại Chương III của Nghị định này.

Điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án sân gôn được quy định tại Nghị định như sau:

Các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn bao gồm:

 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.
 • Đất rừng, đất trồng lúa, trừ các trường hợp:
 • Dự án sân gôn ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Dự án sân gôn sử dụng đất rừng sản xuất không phải là rừng tự nhiên phải đáp ứng điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp.
 • Việc sử dụng đất tại vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích để xây dựng sân gôn không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường – sinh thái của di tích và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật di sản văn hóa.

Đối với Nhà đầu tư có dự án đầu tư thực hiện dự án sân gôn cần lưu ý một số điều kiện được quy định như sau:

 • Đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính và các điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án sân gôn theo quy định của pháp luật về đất đai; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (đối với trường hợp phải ký quỹ) theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Có giải pháp, kế hoạch và cam kết hỗ trợ tái định cư, đào tạo, sử dụng lao động phù hợp cho người đang sử dụng khu đất dự kiến thực hiện Dự án sân gôn và người lao động tại địa phương.
 • Tự bảo đảm các yêu cầu, điều kiện cần thiết về kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước; xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, để đáp ứng điều kiện kinh doanh sân gôn, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính và nhân lực theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao khi cung cấp dịch vụ chơi gôn, kinh doanh hoạt động tập luyện, thi đấu gôn và các dịch vụ có liên quan.

Bên cạnh đó, Nghị định số 52/2020/NĐ-CP còn quy định chi tiết về điều kiện xây dựng, mở rộng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn; trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh này.

Nghị định số 52/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020.

Bộ phận tin tức VietPointLaw

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *