fbpx

Thủ tục hồ sơ cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, quy định về bộ hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

–  Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

–  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam);

–  Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

–  Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

–  Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

–  Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

+ Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

Bài viết tương tự:  Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

Đối với các tài liệu, thành phần hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy trình cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Căn cứ theo Điều 11 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:

  • Bước 1: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.
  • Bước 2: Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện tiếp nhận hồ sơ và cấp Biên nhận.
  • Bước 3:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện xem xét và cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; trường hợp không cấp Giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

Bài viết tương tự:  Những trường hợp không được uỷ quyền

+ Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc việc thành lập văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan cấp phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

  • Bước 4: Thương nhân nước ngoài căn cứ vào giấy hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua đường bưu điện.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các hồ sơ và thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

CÔNG TY LUẬT TNHH VIETPOINT

Hotline: 08 9997 3979 (Luật sư Lâm Minh Sang)  

Email Tư vấn: minhsang@vietpointlaw.vn

Địa Chỉ: 216 Nguyễn Hoàng, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *