fbpx

Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện, Giấy Phép Thành Lập Chi Nhánh Của Doanh Nghiệp Nước Ngoài Tại Việt Nam

Hỏi: Kính Chào Luật Sư, Luật Sư Cho Tôi Hỏi Cơ Quan Nào Có Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện, Giấy Phép Thành Lập Chi Nhánh Của Doanh Nghiệp Nước Ngoài Tại Việt Nam?

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Luật sư VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi của bạn như sau:

  1. Văn phòng đại diện:

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

  • Đối với Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài dự kiến đặt trụ sở ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân nước ngoài dự kiến đặt trụ sở có thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
  • Đối với Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài dự kiến đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao: Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
Bài viết tương tự:  Điều kiện và phạm vi kinh doanh của dịch vụ mội giới bất động sản

2. Chi nhánh.

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh như sau:

  • Bộ Công Thương thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh trong trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Nếu có vấn đề chưa rõ hoặc muốn hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ với VietPointLaw theo số hotline 08 9997 3979 hoặc trực tiếp tại trụ sở văn phòng VietPointLaw.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *