fbpx

Sử dụng đất ở để xây dựng khách sạn

Hỏi: Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi tôi có một diện tích đất ở tại khu vực TP. HCM, nay tôi muốn xây khách sạn trên đất này thì có được không?

Trả lời: VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Đất xây dựng khách sạn là đất thương mại, dịch vụ:

Căn cứ theo Khoản 22 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: “Kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch.

Tổ chức, cá nhân có nhà cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuê (có hợp đồng thuê nhà) để ở, học tập, làm việc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này”.

Khách sạn là một trong các hình thức kinh doanh, cụ thể là kinh doanh dịch vụ lưu trú. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 153 Luật đất đai năm 2013: “Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ”. Vậy, đất để xây dựng khách sạn thuộc trường hợp đất thương mại, dịch vụ.

Bài viết tương tự:  Sổ đăng ký cổ đông

Nghĩa vụ của người sử dụng đất:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 170 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, nếu người sử dụng đất có diện tích đất là đất ở thì phải sử dụng đúng mục đích là để ở, không được sử dụng vào mục đích khác. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng đất ở để xây dựng kinh doanh khách sạn thì phải chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp”.

Như vậy, trường hợp chuyển từ đất ở để sang đất kinh doanh, thương mại để xây dựng khách sạn thuộc trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng người sử dụng đất phải đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bài viết tương tự:  Điều kiện và phạm vi kinh doanh của dịch vụ mội giới bất động sản

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

CÔNG TY LUẬT TNHH VIETPOINT

Hotline: + 84 8 9997 3979 (Luật sư Lâm Minh Sang).

Email tư vấn: minhsang@vietpointlaw.vn

Địa Chỉ: Số 16 Đường 34, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 02, TP. Hồ Chí Minh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *