fbpx

Tiếp tục quản lý chặt hoạt động kinh doanh đa cấp

(Chinhphu.vn) – Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn Thành phố.

Thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trình UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND Thành phố.

Trong năm 2019, Sở Công Thương đã tiếp nhận và gửi văn bản cung cấp thông tin 400 hồ sơ thông báo tổ chức hơn 600 hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện để nắm bắt, phối hợp kiểm tra, giám sát đối với việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo thẩm quyền.

Cũng trong năm 2019, Sở Ngoại vụ Hà Nội đã tham mưu, cấp phép tổ chức 25 hội nghị, hội thảo quốc tế cho 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội và gửi Sở Công Thương Hà Nội để phối hợp,…

Theo Sở Công Thương Hà Nội, tính đến 31/12/2019, có 20 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, gồm các mặt hàng: Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng,….

Bài viết tương tự:  Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA

Trong đó, thực phẩm chức năng là mặt hàng có số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh nhiều nhất, với trên 80% số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Số lượng người tham gia bán hàng đa cấp của 19 doanh nghiệp là 54.500 người, giảm 27% so với năm 2018 (năm 2018 tại địa bàn thành phố Hà Nội có 158.691 người tham gia bán hàng đa cấp).

Để quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp được tốt hơn, Sở Công Thương đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh này tại địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và công tác giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn, gửi thông tin kết quả giám sát về Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

Theo thanglong.chinhphu.vn ngày 05/01/2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *