fbpx

Quy Định Liên Quan Đến Đăng Ký Hộ Kinh Doanh

Hỏi: Tôi đang dự định kinh doanh nông sản chủ yếu là rau, củ, quả tươi từ Đà Lạt theo mô hình hộ cá thể tại nhà nhưng tôi chưa nắm rõ những quy định cụ thể của pháp luật về giấy phép kinh doanh của hộ cá thể, xin Luật sư tư vấn giúp.

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Đối với thủ tục đăng ký hộ kinh doanh (hay còn gọi là hộ cá thể), anh/ chị cần lưu ý đến những quy định sau đây:

Căn cứ theo Chương VIII Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh:

– Phải do cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc một gia đình làm chủ (sau đây gọi tắt là chủ hộ kinh doanh);

– Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh, sử dụng dưới 10 lao động, trường hợp hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp;

– Hộ kinh doanh hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện không phải đăng ký khi thành lập hộ kinh doanh;

– Cá nhân góp vốn hoặc tham gia thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hay thành viên hợp danh công ty hợp danh (trừ trường hợp có sự nhất trí của các thành viên hợp danh khác);

– Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh bao gồm những giấy tờ sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Bài viết tương tự:  Chia di sản là bất động sản khi di chúc bị thất lạc

+ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

+ Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của (các) cá nhân là chủ hộ kinh doanh;

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập).

– Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được tiến hành theo các bước như sau:

+ Bước 1: Chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền của chủ hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi tắt là Cơ quan đăng ký kinh doanh) nơi đặt địa điểm kinh doanh;

+ Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh giao Giấy biên nhận cho người nộp;

+ Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xem xét hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông báo và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ về cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Cách thức nộp hồ sơ: Chủ hộ kinh doanh có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Lệ phí: Chủ hộ kinh doanh phải nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh khi nộp hồ sơ, trường hợp gửi bằng bưu điện thì chủ hộ kinh doanh phải gửi kèm lệ phí với hồ sơ. Hiện nay, không có quy định cụ thể về lệ phí đăng ký hộ kinh doanh, nhưng căn cứ theo tinh thần của Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp được thay thế lần lượt bởi Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016; Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho đến thời điểm hiện nay thì Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh là 100.000 đồng/lần.

Bài viết tương tự:  Rút bớt tài sản thế chấp trong trường hợp nhiều tài sản bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ

Tuy nhiên, thực tế hiện nay khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể thì chủ hộ kinh doanh có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – thủ tục hành chính trong Ủy ban nhân dân quận/ huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ kinh doanh trong trường hợp địa phương đã lập Bộ phận một cửa;

– Ngành nghề kinh doanh: Không thuộc danh mục cấm kinh doanh. Hộ kinh doanh phải đáp ứng tất cả điều kiện về ngành nghề kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trước khi thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh, ví dụ: Hộ kinh doanh của anh/ chị kinh doanh nông sản bao gồm cả sản phẩm nông sản biến đổi gen thì anh/ chị cần lưu ý về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh vì đây là ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

– Tên đăng ký của Hộ kinh doanh bao gồm 02 thành tố: Loại hình “Hộ kinh doanh” và tên riêng của hộ kinh doanh. Lưu ý: Không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện, không vi phạm văn hóa, đạo đức lịch sử và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Trân trọng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *