fbpx

Kinh doanh hoạt động vận tải đường bộ ô tô không giấy phép

Hỏi: Xin hỏi Luật sư, tôi đã thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt được 02 tháng, đã tiến hành hoạt động kinh doanh mà chưa tiến hành đăng ký Giấy phép kinh doanh vận tải, không biết nếu có thanh tra thì tôi có vi phạm gì hay không và nếu có thì mức phạt với lỗi này ra sao?

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Căn cứ theo Điều 64 và Điều 67 Luật giao thông đường bộ, hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh hoạt động vận tải trước khi đi vào hoạt động. Căn cứ theo Khoản 1 điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định 86/2014/NĐ-CP). Do vậy, việc anh/ chị kinh doanh hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô mà không có Giấy phép là vi phạm quy định pháp luật về Giao thông đường bộ, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có Giấy phép kinh doanh vận tải.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 28 Nghị định 46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 14.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định …

Bài viết tương tự:  Cách xác định tình trạng đất có tranh chấp nhanh nhất

Ngoài ra, đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô còn có yêu cầu khác có liên quan mà các đơn vị hoạt động trong ngành nghề này cần đáp ứng những điều kiện đó, nếu vi phạm đơn vị có thể sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP tương ứng với mức độ và hành vi vi phạm.

Ví dụ: Đối với trường hợp của anh/ chị là hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, căn cứ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 86/2014/NĐ-CP, đơn vị kinh doanh ngoài phải đáp ứng những điều kiện chung quy định tại Điều 13, Khoản 2 Điều 15 Nghị định 86/2014/NĐ-CP mà còn phải đáp ứng những điều kiện riêng sau đây:

“ – Xe buýt phải có sức chứa từ 17 hành khách trở lên. Vị trí, số chỗ ngồi, chỗ đứng cho hành khách và các quy định kỹ thuật khác đối với xe buýt theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên các tuyển có hành trình bắt buộc phải qua cầu có trọng tải cho phép tham gia giao thông từ 05 tấn trở xuống hoặc trên 50% lộ trình tuyến là đường từ cấp IV trở xuống (hoặc đường bộ đô thị có mặt cắt ngang từ 07 mét trở xuống) được sử dụng xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 12 đến dưới 17 hành khách;

– Xe buýt phải có niên hạn sử dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định này; có màu sơn đặc trưng được đăng ký với cơ quan quản lý tuyến, trừ trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể về màu sơn của xe buýt trên địa bàn;

– Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:

+ Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ đủ 20 xe trở lên;

+ Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 10 xe trở lên; riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 05 xe trở lên.”

Đối với đơn vị đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ thường xuyên được đánh giá định kỳ về việc duy trì điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, do đó đơn vị vẫn phải duy trì các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Bài viết tương tự:  Trường hợp công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ khi không công chứng, chứng thực.

Như vậy, theo quy định pháp luật, hợp tác xã của anh/ chị cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô phải tiến hành đăng ký kinh doanh vận tải bằng ô tô và các điều kiện kèm theo rồi mới được tiến hành hoạt động kinh doanh. Đối với trường hợp đơn vị đang kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhưng không có Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định thì ngoài việc đơn vị có khả năng bị xử phạt còn phải tiến hành xin cấp giấy phép và các điều kiện kèm theo rồi mới được tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh.

Trân trọng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *