fbpx

Cục Thuế TP. HCM triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax

Để nâng cấp dịch vụ điện tử thuận lợi, thống nhất một đầu mối, giúp người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế một cách hiệu quả, nhanh chóng và thuận lợi, Cục Thuế TP. HCM đang triển khai ứng dụng thuế điện tử eTax. 

Cụ thể, từ ngày 07 đến ngày 09/02/2020, Cục Thuế TP. HCM ngừng cung cấp hệ thống dịch vụ Kê khai thuế qua mạng (http://kekhaithue.gdt.gov.vn) và Nộp thuế thuế điện tử (http://nopthue.gdt.gov.vn) để thực hiện chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống Dịch vụ thuế điện tử – eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn).

Ngày 10/02/2020, người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng qua hệ thống duy nhất là Dịch vụ thuế điện tử – eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn). Hệ thống này thay thế các hệ thống dịch vụ khai thuế và nộp thuế điện tử trước đó.

Người dân, doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thông tin, thực hiện chuyển đổi, có thể xem thông tin chi tiết trên trang web ngành thuế: http://gdt.gov.vn/wps/portal hoặc http://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal.

Theo tphcm.chinhphu.vn ngày 01/02/2020

Bài viết tương tự:  Hoàn thiện cơ sở pháp lý để tránh các “cú sốc” bất động sản

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *