fbpx

Chi phí san lấp ao có được tính khi bồi thường?

Hỏi: Kính Gửi Công Ty Luật TNHH VietPoint, Gia Đình Tôi Đang Quản Lý Và Sử Dụng 500 M2 Đất Và Đã Có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Đối Với 500 M2 Này. Cuối Năm 2018, Tôi Nhận Được Quyết Định Thu Hồi Toàn Bộ Phần Đất Nói Trên Để Thực Hiện Dự Án. 500 M2 Đất Của Nhà Tôi Bao Gồm Hai Phần: Phần Đất Và Phần Ao. Tôi Đã Đầu Tư San Lấp Ao Để Có Thể Xây Nhà Vào Năm 2014. Vậy Nay, Khi Đất Bị Thu Hồi Gia Đình Tôi Có Được Bồi Thường Chi Phí Đầu Tư Cho Việc Lấp Ao Không?

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPoinLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

“Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;”

Như vậy, chi phí san lấp mặt bằng là một trong các khoản chi phí đầu tư còn lại vào đất được cơ quan nhà nước bồi thường cho người sử dụng đất khi có quyết định thu hồi đất.

Bài viết tương tự:  Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Về đối tượng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, Khoản 1 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Đối tượng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là các trường hợp quy định tại Điều 76 của Luật Đất đai”.

Và theo Điều 76 Luật đất đai 2013 quy định:

“1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.”

Như vậy, khi bị thu hồi đất thuộc một trong năm trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật đất đai năm 2013 thì sẽ được bồi thường chi phí đầu vào đất còn lại.

Bài viết tương tự:  Thay đổi tên

Theo thông tin bạn cung cấp: gia đình bạn bị thu hồi đất ở và trong quá trình sử dụng đất, gia đình bạn có san lấp mặt bằng để xây nhà. Tuy nhiên, khi thu hồi đất ở không phải là trường hợp được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Do đó, đối với chi phí san lấp này, gia đình bạn sẽ không được bồi thường khi đất bị thu hồi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật.

CÔNG TY LUẬT TNHH VIETPOINT

Hotline: 08 9997 3979 (Luật sư Lâm Minh Sang)  

Email Tư vấn: minhsang@vietpointlaw.vn

Địa Chỉ: 216 Nguyễn Hoàng, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *