fbpx

Thừa Kế & Di Chúc

Những trường hợp không được uỷ quyền

Theo quy định pháp luật hiện hành, cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác thay mình thực hiện một hoặc một số công việc nhất định trong phạm vi uỷ quyền. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp cá nhân phải tự mình thực hiện mà không thể uỷ …

Những trường hợp không được uỷ quyền Read More »

Thủ Tục Và Quy Định Chuyển Nhượng Đất Đai Trong Gia Đình

Hiện nay hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn luôn diễn ra sôi nổi, đặc biệt việc chuyển nhượng đất trong gia đình thường xuyên diễn ra trên thực tế như chuyển nhượng đất của hộ gia đình, bố mẹ chuyển nhượng đất cho con, anh chuyển nhượng đất cho em, con chuyển …

Thủ Tục Và Quy Định Chuyển Nhượng Đất Đai Trong Gia Đình Read More »

Hồ sơ cần chuẩn bị khi chuẩn bị khởi kiện tranh chấp thừa kế

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, quý khách có thể tự mình chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp thừa kế. Chúng tôi sẽ hướng dẫn khái quát cho quý khách hồ sơ khởi kiện tranh chấp thừa kế gồm những đơn từ, tài liệu nào, như …

Hồ sơ cần chuẩn bị khi chuẩn bị khởi kiện tranh chấp thừa kế Read More »

Hướng dẫn cách lập di chúc hợp pháp

Di chúc được quyền lập dưới nhiều hình thức, di chúc được phép viết tay, công chứng hoặc không công chứng đều phát sinh giá trị pháp lý nếu việc lập di chúc không bị lừa dối ép buộc. Tùy từng hình thức lập di chúc, chúng tôi xin chia sẻ hướng dẫn chi tiết …

Hướng dẫn cách lập di chúc hợp pháp Read More »

Tư vấn khai nhận và phân chia di sản thừa kế là bất động sản

Khai nhận và phân chia di sản thừa kế là một thủ tục cần thiết sau khi mở thừa kế, để đảm bảo quyền lợi cho những người thừa kế cũng như hạn chế sự tranh chấp. Đây là một thủ tục khá phức tạp, có nhiều giai đoạn, các bước thực hiện. Dưới đây …

Tư vấn khai nhận và phân chia di sản thừa kế là bất động sản Read More »

Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế

I. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 36 BTTTDS 2015 thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết các “Tranh chấp về thừa kế tài sản” thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, để xác định được Tòa án nhân cấp nào, nơi nào …

Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế Read More »

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tranh chấp thừa kế

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, quý khách có thể tự mình chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp thừa kế. Chúng tôi sẽ hướng dẫn khái quát cho quý khách hồ sơ khởi kiện tranh chấp thừa kế gồm những đơn từ, tài liệu nào, như …

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tranh chấp thừa kế Read More »