fbpx

Bộ Tài chính công bố 07 thủ tục hành chính mới về hải quan

Bộ Tài chính đã ban hành 07 thủ tục hành chính (TTHC) mới trong lĩnh vực hải quan, trong đó có 04 TTHC cấp chi cục hải quan và 03 TTHC do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp.

Cụ thể, tại Quyết định 1032/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 07 TTHC mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, có 03 TTHC do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp, gồm: Thủ tục cấp sổ tạm quản hàng hóa (ATA), thủ tục cấp sổ ATA thay thế, thủ tục hoàn trả sổ ATA.

04 TTHC cấp chi cục hải quan, gồm: Thủ tục tạm xuất đối với hàng hóa tạm quản; thủ tục tái xuất đối với hàng hóa tạm quản; thủ tục tạm nhập đối với hàng hóa tạm quản; thủ tục tái xuất đối với hàng hóa tạm quản.

Bộ Tài chính hướng dẫn, trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, VCCI thực hiện cấp sổ ATA trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của chủ sổ ATA.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, hoặc kết quả kiểm tra hàng hóa không phù hợp, chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hoặc kết thúc việc kiểm tra thực tế hàng hóa, VCCI có văn bản yêu cầu chủ sổ làm rõ hoặc cung cấp bổ sung thông tin, chứng từ theo quy định. Phí cấp sổ ATA theo quy định của Bộ Tài chính.

Bài viết tương tự:  Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Sổ ATA được cấp để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để tham gia các sự kiện: Triển lãm, hội chợ, trình diễn, trưng bày về thương mại, công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp, thủ công, từ thiện, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, khoa học, giáo dục, tôn giáo và du lịch, hội nghị, hội thảo quốc tế, các cuộc học chính thức và các buổi tưởng niệm,…

Bộ Tài chính cũng lưu ý, các sự kiện nêu trên không áp dụng cho trường hợp cá nhân tạm quản hàng hóa để bán cho nước ngoài.

Bộ phận Tin tức VietPointLaw

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *