fbpx

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 14,22 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Tình Hình Thu Hút Đầu Tư Nước Ngoài 9 Tháng Năm 2019

Tính lũy kế đến ngày 20/09/2019, cả nước có 29.854 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 357,65 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 206 tỷ USD, bằng 57,6% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Thông tin chi tiết như sau:

Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Vốn thực hiện:

Trong 9 tháng đầu 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 14,22 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Tính đến 20/9/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất

  • Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng số vốn đạt 18,09 tỷ USD.
  • Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,77 tỷ USD.
  • Bán buôn bán lẻ đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,4 tỷ USD….
Bài viết tương tự:  Tiền lãi từ dịch vụ cầm đồ có được miễn thuế?

Theo đối tác đầu tư:

Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có 109 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, với:

  • Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,89 tỷ USD.
  • Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 4,62 tỷ USD.
  • Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,77 tỷ USD.
  • Nhật Bản xếp vị trí thứ tư với tổng vốn đăng ký 3,067 tỷ USD…

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 9 tháng đầu năm 2019, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó:

  • Hà Nội đứng thứ nhất với tổng số vốn đăng ký 6,15 tỷ USD.
  • TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 4,52 tỷ USD.
  • Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,52 tỷ USD…

Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 9/2019:

Tính lũy kế đến ngày 20/09/2019, cả nước có 29.854 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 357,65 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 206 tỷ USD, bằng 57,6% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài:

Về Đầu Tư Của Việt Nam Ra Nước Ngoài:

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 431,68 triệu USD. Trong đó có 117 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 307,67 triệu USD. Có 27 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 124 triệu USD.

Bài viết tương tự:  Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020

(Theo Cục Đầu Tư Nước Ngoài)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *