fbpx

Trình tự thủ tục xin thông báo đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

Hỏi: Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi trình tự thủ tục để xin thông báo đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh để phát triển nhà ở thương mại của chủ đầu tư?

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở quy định về ký hợp đồng huy động vốn:

3. Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này phải thông qua hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh; chủ đầu tư chỉ được ký kết các hợp đồng này sau khi có đủ điều kiện sau đây:

a) Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt;

c) Đã có biên bản bàn giao mốc giới của dự án;

d) Đã có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn của Sở Xây dựng nơi có dự án. Chủ đầu tư phải có văn bản kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện huy động vốn quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này gửi Sở Xây dựng đề nghị có văn bản thông báo đủ điều kiện được huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng phải kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định tại Điểm này thì Sở Xây dựng phải có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn gửi chủ đầu tư; nếu hồ sơ chưa có đủ giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được huy động vốn thì phải có văn bản nêu rõ lý do. Trường hợp đã đủ điều kiện huy động vốn quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này và chủ đầu tư đã gửi hồ sơ đề nghị nhưng quá thời hạn quy định tại Điểm này mà Sở Xây dựng không có văn bản thông báo thì chủ đầu tư được quyền ký hợp đồng huy động vốn nhưng phải chịu trách nhiệm về việc huy động vốn này; Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm về việc thông báo hoặc không có văn bản thông báo việc đủ điều kiện được huy động vốn sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư.”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại:

Bài viết tương tự:  Cá nhân nước ngoài (có vợ là người có quốc tịch Việt Nam) mua nhà ở tại Việt Nam

“2. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo đủ Điều kiện được huy động vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản đề nghị thông báo đủ Điều kiện huy động vốn;

b) Bản sao có chứng thực quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định phê duyệt kèm theo hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở;

c) Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai về việc đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt;

d) Bản sao có chứng thực biên bản bàn giao mốc giới của dự án theo tiến độ dự án được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Như vậy để thực hiện thủ tục đề nghị thông báo đủ điều kiện được huy động vốn, bạn cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo quy định bao gồm:

– Văn bản đề nghị thông báo đủ điều kiện huy động vốn;

– Bản sao có chứng thực quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quyết định phê duyệt kèm theo hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở;

Bài viết tương tự:  Chia thừa kế bất động sản khi xuất hiện người thừa kế mới

– Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai về việc đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt;

– Bản sao có chứng thực biên bản bàn giao mốc giới của dự án theo tiến độ dự án được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở Xây Dựng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở Xây dựng sẽ ra thông báo đủ điều kiện huy động vốn. Trường hợp không đủ điều kiện Sở Xây dựng sẽ gửi Thông báo nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung tư vấn của VietPointLaw đối với vấn đề mà bạn đang quan tâm. Để nhận được tư vấn chi tiết hơn, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *