fbpx

Điều kiện và phạm vi kinh doanh của dịch vụ mội giới bất động sản

Hỏi: Xin chào Luật sư, sắp tới tôi có dự định thành lập Văn phòng môi giới bất động sản. Luật sư cho tôi biết, theo quy định của pháp luật thì điều kiện và phạm vi để hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là như thế nào? Cá nhân có được phép kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà không cần thành lập doanh nghiệp không? Cám ơn Luật sư!

Trả lời:

VietPointLaw cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

1. Điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Căn cứ Điều 62 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp: Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

2. Phạm vi hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản (căn cứ Khoản 2 Điều 3 và Điều 63 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014):

Bài viết tương tự:  Phân chia lợi nhuận trong hợp tác đầu tư dự án bất động sản

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

3. Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có phải thành lập doanh nghiệp không?

Như nội dung phân tích tại mục 1, cá nhân được quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà không cần thành lập doanh nghiệp nhưng phải đăng ký nộp thuế theo quy định pháp luật.

Trân trọng.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *