fbpx
Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
7. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế. Đối tượng hỗ
Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động
Thủ tục để nhận hỗ trợ tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị
Ngày 25/6/2021, Hội đồng nhân dân TP. HCM đã ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND về một số chế độ,
03 điểm mới về sổ đỏ áp dụng từ ngày 01/9/2021
Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa
Sửa đổi, bổ sung trường hợp được cấp GCNQSDĐ khi đăng ký biến động đất đai
Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa
Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 8/2021
1. Đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp. Ngày 07/7/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương
Bảo hiểm xã hội giải quyết hồ sơ hỗ trợ Covid-19 không quá 01 ngày làm việc
Ngày 26/7/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn 2218/BHXH-TST về thực hiện các chính sách hỗ trợ người
Bộ Tài nguyên & Môi trường đề nghị sổ đỏ ghi tên cả 2 vợ chồng
Ngày 18/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn 3362/BTNMT-TCQLĐĐ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI
Nhà ở xã hội thường có giá thấp hơn so với các loại hình nhà ở khác. Do đó, đây