fbpx

Thủ tục để nhận hỗ trợ tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND

Ngày 25/6/2021, Hội đồng nhân dân TP. HCM đã ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ngày 01/7/2021, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2209/UBND-KT về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khí khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể thủ tục để nhận hỗ trợ tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND được quy định như sau:

1. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Người thuộc diện được hỗ trợ và mức hỗ trợ:

 • Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh) gặp khó khăn do dịch Covid-19.
 • Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người.
 • Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

Điều kiện hỗ trợ:

 • Người lao động có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Thời gian hỗ trợ: hỗ trợ 1 lần.

Trình tự, thủ tục thực hiện:

 • Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm xác định đối tượng theo đúng tiêu chí, điều kiện, đảm bảo người lao động được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chính sách.
 • Sau khi tiếp nhận, trong 01 ngày làm việc, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện rà soát, kiểm tra Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương có tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hỗ trợ và gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).
 • Trường hợp người lao động không đủ điều kiện hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện thông báo và nêu rõ lý do cho người sử dụng lao động, người lao động biết.
 • Trong 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện quyết định hỗ trợ và thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động thông qua tài khoản của người lao động.

2. Chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người thuộc diện được hỗ trợ và mức hỗ trợ:

 • Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh) gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
 • Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người.
 • Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

Điều kiện hỗ trợ:

 • Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ các trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013).
 • Có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bài viết tương tự:  Toàn cảnh alibaba

Thời gian hỗ trợ: hỗ trợ 1 lần.

Trình tự, thủ tục thực hiện:

 • Sau khi tiếp nhận, trong 01 ngày làm việc, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện rà soát, kiểm tra, cho ý kiến về điều kiện hỗ trợ người lao động và gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).
 • Trường hợp người lao động không đủ điều kiện, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện thông báo và nêu rõ lý do cho người lao động biết.
 • Trong 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện quyết định hỗ trợ và thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động thông qua tài khoản của người lao động, nếu không có thì chi trả trực tiếp.

3. Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Người thuộc diện được hỗ trợ và mức hỗ trợ:

 • Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 • Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ngày.

Điều kiện hỗ trợ:

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

 • Mất việc làm; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4.000.000 đồng/tháng (mức chuẩn cận nghèo của Thành phố giai đoạn 2021-2025).
 • Cư trú hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận).
 • Làm một trong 06 loại công việc sau:

+ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định (buôn gánh bán bưng);

+ Thu gom rác, phế liệu;

+ Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ;

+ Bán lẻ vé số lưu động;

+ Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ);

+ Làm công việc thuộc các ngành nghề, lĩnh vực phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Thời gian hỗ trợ: kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

 • Trước mắt, thực hiện hỗ trợ đợt 01 cho 02 lần giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 31 tháng 5 năm 2021 đến ngày 14 tháng 6 năm 2021 và từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Trình tự, thủ tục thực hiện:

*Nhóm 1: Người lao động tự làm công việc (không phụ thuộc vào hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh) như: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ; Bán lẻ vé số lưu động; Tự làm trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

 • Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê, lập Danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ (Mẫu số 3); Thông qua Hội đồng xét duyệt cấp xã gồm: lãnh đạo xã, cán bộ phụ trách kinh tế, cán bộ phụ trách lao động, công an khu vực, các đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng Sản, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, trưởng ấp/khu phố…; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện.
 • Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện (giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) rà soát, thẩm định, phê duyệt danh sách gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 • Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định hỗ trợ và chi trả hỗ trợ trực tiếp cho từng người lao động.
 • Trường hợp người lao động không được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông báo và nêu rõ lý do cho người lao động biết.

*Nhóm 2: Người lao động làm thuê tại hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ), một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021.

 • Chủ sử dụng lao động thống kê, lập Danh sách người lao động (tạm hoãn) không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (Mẫu số 4) gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi đặt cơ sở, điểm hoạt động).
 • Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông qua Hội đồng xét duyệt gồm: lãnh đạo cấp xã, cán bộ phụ trách kinh tế, cán bộ phụ trách lao động, công an khu vực, các đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng Sản, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, trưởng ấp/khu phố…; lập Danh sách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện.
 • Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện (giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) rà soát, thẩm định, phê duyệt và gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 • Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định hỗ trợ và chi trả hỗ trợ trực tiếp cho từng người lao động.
 • Trường hợp người lao động không được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông báo và nêu rõ lý do cho chủ sử dụng lao động, người lao động biết.
Bài viết tương tự:  Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

4. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động:

Hộ kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ và mức hỗ trợ:

 • Hộ kinh doanh thành lập theo Luật Doanh nghiệp và đang hoạt động (trừ hoạt động cho thuê nhà/mặt bằng) phải dừng hoạt động theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (áp dụng khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19: địa bàn Quận Gò vấp, phường Thạnh Lộc, Quận 12 và các khu vực khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố).
 • Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/hộ.

Thời gian hỗ trợ: hỗ trợ 1 lần.

Trình tự và thủ tục thực hiện:

 • Căn cứ danh sách các hộ kinh doanh do Chi cục Thuế cung cấp, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát và lập danh sách hộ kinh doanh dừng hoạt động đủ điều kiện được hỗ trợ.
 • Trên cơ sở rà soát của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện thẩm định, phê duyệt danh sách hộ kinh doanh dừng hoạt động đủ điều kiện được hỗ trợ và tổ chức chi trả (thông qua tài khoản hoặc chi trả trực tiếp nếu không có tài khoản).

5. Chính sách hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống.

Thương nhân thuộc diện hỗ trợ và mức hỗ trợ:

 • Thương nhân tại chợ truyền thống (có điểm kinh doanh, quầy hàng, sạp hàng, ki ốt, cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ); có mã số thuế; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với đơn vị quản lý chợ và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Trường hợp thương nhân là hộ kinh doanh đã được hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh dừng hoạt động thì không áp dụng quy định này.
 • Mức hỗ trợ:

+ Chợ hạng 1: 300.000 đồng/điểm kinh doanh/tháng.

+ Chợ hạng 2: 210.000 đồng/điểm kinh doanh/tháng.

+ Chợ hạng 3: 150.000 đồng/điểm kinh doanh/tháng.

(Hạng chợ theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP).

Thời gian hỗ trợ: 6 tháng, từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2021. Hình thức hỗ trợ 01 lần cho thương nhân.

Trình tự và thủ tục thực hiện:

 • Căn cứ phân cấp quản lý, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ tổ chức rà soát, lập danh sách thương nhân đủ điều kiện được hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện.
 • Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện thẩm định, phê duyệt danh sách thương nhân đủ điều kiện được hỗ trợ và bố trí kinh phí hỗ trợ.
 • Căn cứ danh sách thương nhân được phê duyệt và kinh phí được bố trí, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ thực hiện chi trả cho thương nhân thông qua tài khoản hoặc chi trả trực tiếp (trường hợp không có tài khoản).

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *