fbpx
Điểm mới tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm
Theo đó, việc áp dụng vùng lương tối thiểu tại các địa phương của 63 tỉnh, thành trên cả nước
Công Văn Số 263/TANDTC-PC Ngày 05/12/2018
HÀ CHI (Giới Thiệu) – Để Bảo Đảm Áp Dụng Thống Nhất Pháp Luật Về Việc Xác Định Quyền Nộp
Người Sử Dụng Lao Động Muốn Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
PHẠM THỊ THU PHƯƠNG Thẩm Phán TAND Tp. Hồ Chí Minh – Người Sử Dụng Lao Động Muốn Đơn Phương
Thời Điểm Có Hiệu Lực Của Hợp Đồng Liên Quan Đến Nhà Đất, Là Loại Hợp Đồng Mà Pháp Luật
Theo Quy Định Của Luật Nhà Ở Năm 2014 Và Luật Đất Đai Năm 2013, Hiện Nay Đang Có Các
Các Loại Thời Hạn Tố Tụng Và Cách Tính Trong Tố Tụng Dân Sự
TRẦN THỊ THU HIỀN ( VKSND Tp Đồng Hới, Quảng Bình) – Trong Tố Tụng Dân Sự Có Rất Nhiều
Nghị Quyết Số 30/2016/QH14 Được Quốc Hội Chính Thức Thông Qua Ngày 22/11/2016, Và Bắt Đầu Có Hiệu Lực Từ
Nghị Quyết Số 30/2016/QH14 Được Quốc Hội Chính Thức Thông Qua Ngày 22/11/2016, Và Bắt Đầu Có Hiệu Lực Từ
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh
Theo đó, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm 268 ngành, nghề được quy
Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định mức lệ phí môn bài mới, có hiệu lực
Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài, có hiệu lực
Tóm tắt Hiệp định TPP
Lời giới thiệu Hiệp định TPP (Preamble) Chương 1: Quy định chung và các định nghĩa (Initial Provisions and General Definitions) Chương