fbpx
Các Loại Thời Hạn Tố Tụng Và Cách Tính Trong Tố Tụng Dân Sự
TRẦN THỊ THU HIỀN ( VKSND Tp Đồng Hới, Quảng Bình) – Trong Tố Tụng Dân Sự Có Rất Nhiều
Nghị Quyết Số 30/2016/QH14 Được Quốc Hội Chính Thức Thông Qua Ngày 22/11/2016, Và Bắt Đầu Có Hiệu Lực Từ
Nghị Quyết Số 30/2016/QH14 Được Quốc Hội Chính Thức Thông Qua Ngày 22/11/2016, Và Bắt Đầu Có Hiệu Lực Từ
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh
Theo đó, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm 268 ngành, nghề được quy
Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định mức lệ phí môn bài mới, có hiệu lực
Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài, có hiệu lực
Tóm tắt Hiệp định TPP
Lời giới thiệu Hiệp định TPP (Preamble) Chương 1: Quy định chung và các định nghĩa (Initial Provisions and General Definitions) Chương