fbpx

Tóm tắt Hiệp định TPP

Lời giới thiệu Hiệp định TPP (Preamble)

Chương 1: Quy định chung và các định nghĩa (Initial Provisions and General Definitions)

Chương 2: Xử sự quốc gia và thị trường lưu thông hàng hóa (National Treatment and Market Access for Goods)

Rules of Origin and Origin Procedures)

– Rules of Origin and Origin Procedures Chapter

– Annex to the Chapter

+ Annex 3-D. Product Specific Rules

+ Appendix 1 to Annex 3-D. Provisions Related to the PSR of Origin for Vehicles

Chương 4: Dệt may (Customs Administration and Trade Facilitation)

Chương 6: Biện pháp phòng vệ thương mại (Sanitary and Phytosanitary Measures)

Chương 8: Rào cản kỹ thuật đối với thương mại (Investment)

– Investment Chapter

– Annex I – Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex I. Canada

+ Annex I. Chile

+ Annex I. Japan

+ Annex I. Malaysia

+ Annex I. Mexico

+ Annex I. New Zealand

+ Annex I. Peru

+ Annex I. Singapore

+ Annex I. US

+ Annex I. Viet Nam

– Annex II – Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex II. Japan

+ Annex II. Malaysia

+ Annex II. Mexico

+ Annex II. New Zealand

+ Annex II. Peru

+ Annex II. Singapore

+ Annex II. US

+ Annex II. Viet Nam 

Cross-Border Trade in Services)

– Cross-Border Trade in Services Chapter

– Annex I – Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex I. Canada

+ Annex I. Chile

+ Annex I. Japan

+ Annex I. Malaysia

+ Annex I. Mexico

+ Annex I. New Zealand

+ Annex I. Peru

+ Annex I. Singapore

+ Annex I. US

+ Annex I. Viet Nam

– Annex II – Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex II. Japan

+ Annex II. Malaysia

+ Annex II. Mexico

+ Annex II. New Zealand

+ Annex II. Peru

+ Annex II. Singapore

+ Annex II. US

+ Annex II. Viet Nam 

Financial Services)

– Financial Services Chapter

Bài viết tương tự:  Kiến nghị điều chỉnh chức năng quy hoạch khu đất 384,2ha thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn

– Annex III – Financial Services Non-Conforming Measures

+ Annex III. – Consolidated Formatting Note

+ Annex III. Australia

+ Annex III. Brunei

+ Annex III. Canada

+ Annex III. Chile

+ Annex III. Japan

+ Annex III. Malaysia

+ Annex III. Mexico

+ Annex III. New Zealand

+ Annex III. Peru

+ Annex III. Singapore

+ Annex III. US

+ Annex III. Viet Nam 

Temporary Entry of Business Persons)

– Temporary Entry for Business Persons Chapter

– Annex 12-A. Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Australia Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Brunei Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Canada Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Chile Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Japan Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Malaysia Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Mexico Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. New Zealand Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Peru Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Singapore Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Viet Nam Temporary Entry for Business Persons 

Telecommunications)

Chương 14: Thương mại điện tử (Goverment Procurement)

– Government Procurement Chapter

– Annex 15-A. Government Procurement

+ 15-A. Australia Government Procurement Annex

+ 15-A. Brunei Government Procurement Annex

+ 15-A. Canada Government Procurement Annex

+ 15-A. Chile Government Procurement Annex

+ 15-A. Japan Government Procurement Annex

+ 15-A. Malaysia Government Procurement Annex

+ 15-A. Mexico Government Procurement Annex

+ 15-A. New Zealand Government Procurement Annex

+ 15-A. Peru Government Procurement Annex

+ 15-A. Singapore Government Procurement Annex

+ 15-A. United States Government Procurement Annex

+ 15-A. Viet Nam Government Procurement Annex 

Competition Policy)

Chương 17: Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền (

Chương 18: Sở hữu trí tuệ (Labour)

Chương 20: Môi trường (Cooperation and Capacity Building)

Chương 22: Tạo thuận lợi trong kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Development)

Chương 24: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Regulatory Coherence)

Bài viết tương tự:  Công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với bánh Trung thu

Chương 26: Sự minh bạch và công tác chống tham nhũng (Administrative and Institutional Provisions)

Chương 28: Giải quyết tranh chấp (Final Provisions)

Lời giới thiệu Hiệp định TPP (Preamble)

Chương 1: Quy định chung và các định nghĩa (Initial Provisions and General Definitions)

Chương 2: Xử sự quốc gia và thị trường lưu thông hàng hóa (National Treatment and Market Access for Goods)

Rules of Origin and Origin Procedures)

– Rules of Origin and Origin Procedures Chapter

– Annex to the Chapter

+ Annex 3-D. Product Specific Rules

+ Appendix 1 to Annex 3-D. Provisions Related to the PSR of Origin for Vehicles

Chương 4: Dệt may (Customs Administration and Trade Facilitation)

Chương 6: Biện pháp phòng vệ thương mại (Sanitary and Phytosanitary Measures)

Chương 8: Rào cản kỹ thuật đối với thương mại (Investment)

– Investment Chapter

– Annex I – Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex I. Canada

+ Annex I. Chile

+ Annex I. Japan

+ Annex I. Malaysia

+ Annex I. Mexico

+ Annex I. New Zealand

+ Annex I. Peru

+ Annex I. Singapore

+ Annex I. US

+ Annex I. Viet Nam

– Annex II – Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex II. Japan

+ Annex II. Malaysia

+ Annex II. Mexico

+ Annex II. New Zealand

+ Annex II. Peru

+ Annex II. Singapore

+ Annex II. US

+ Annex II. Viet Nam 

Cross-Border Trade in Services)

– Cross-Border Trade in Services Chapter

– Annex I – Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex I. Canada

+ Annex I. Chile

+ Annex I. Japan

+ Annex I. Malaysia

+ Annex I. Mexico

+ Annex I. New Zealand

+ Annex I. Peru

+ Annex I. Singapore

+ Annex I. US

+ Annex I. Viet Nam

– Annex II – Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex II. Japan

+ Annex II. Malaysia

+ Annex II. Mexico + Annex II. New Zealand

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *