fbpx

Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Sáng 12/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác PBGDPL” giai đoạn 2019 – 2021.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Vụ PBGDPL đã nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản triển khai Đề án, bao gồm Quyết định số 1706/QĐ-BTP ngày 05/8/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 và 2021; Quyết định số 1707/QĐ-BTP ngày 05/8/2020 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL” tại Bộ Tư pháp năm 2020 và 2021.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng 03 đơn vị Vụ PBGDPL, Cục CNTT, Cục Kế hoạch Tài chính (KHTC) đã có các cuộc trao đổi để thống nhất cách thức, kinh phí triển khai Đề án. Trên cơ sở đó, Vụ PBGDPL đã và đang triển khai một số hoạt động, như phối hợp với Cục KHTC xây dựng dự thảo Công văn của Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tài chính bố trí kinh phí triển khai Đề án; tham vấn chuyên gia CNTT trên cơ sở thống nhất với Cục CNTT.

Trong những tháng cuối năm 2020, Vụ PBGDPL tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án, xây dựng Quy chế hoạt động; khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL; quản trị, khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng Trang Thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp…

Qua đó, Vụ đề xuất, kiến nghị Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sát sao với Vụ PBGDPL triển khai Quyết định số 1706/QĐ-BTP ngày 05/8/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 – 2021; Cục KHTC chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Vụ PBGDPL, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí thường xuyên trong 02 năm 2020 và 2021. Cục CNTT chủ động lên phương án chi tiết xây dựng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL và ứng dụng trên thiết bị di động.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong thời đại mới, qua đó yêu cầu Vụ PBGDPL có kế hoạch phối hợp cụ thể từng nhóm công việc trong Quyết định số 1706 và Quyết định số 1707, phân công chi tiết và có báo cáo kết quả công việc hàng tháng, trong đó nêu rõ hạn chế, vướng mắc khi triển khai thực hiện công việc. Vụ PBGDPL cũng phải triển khai các công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án để tháng 11/2020 có báo cáo tổng kết.

Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị Cục KHTC chủ trì, phối hợp với Vụ PBGDPL có văn bản gửi Bộ Tài chính để bố trí kinh phí thực hiện Đề án. Về một số nhiệm vụ khác, Thứ trưởng đề nghị Cục CNTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất Dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu PBGDPL, hoàn thiện dự thảo Đề án trong quý IV/2020.

Bộ phận Tin tức Pháp luật.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *