fbpx

Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công bố.

Nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp bổ sung phí phân loại theo quy định.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 380B – Quyển 3 do Cục Sở hữu trí tuệ công bố ngày 25 tháng 11 năm 2019, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.ipvietnam.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn).

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết./.

Toàn văn Thông báo số 23099/TB-SHTT ngày 19/11/2019 có thể tải về tại đây.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 và Bảng danh mục các nhóm của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 có thể tải về tại đây (Phụ lục 01Phụ lục 02).

Bài viết tương tự:  Quy định mới về khung giá đất

Theo noip.gov.vn ngày 28/11/2019

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *